Tagged: tavarankuljetus

Ennakoiva vahingontorjunta tavarankujeltuksissa

1. Kuljetusreitin valinta

Reitin valinnassa on otetttava huomioon kuljetettavan tavaran laatu ja vahinkoherkkyys.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa on hyvinkin tarkat viranomaismääräykset, joita on noudatettava.

Määränpäähän on usein mahdollista päästä useita eri reittejä. Parhaan vaihtoehdon valinta vaatii harkintaa.

Maantieteelliset olosuhteet asettavat omia rajoituksiaan ja riskejä tavarankuljetukselle. Kuljetettavan tavaran koko asettaa vaatimuksia kuljetusreitin valinnalle:

Vuoristot, sillat ja vesistöjen ylitykset on selvitettävä etukäteen

Vuodenajoilla on vaikutuksensa reitin valintaan

Myrskyalttius, merien jäätyminen tai loma-ajan ruuhkat Keski-Euroopassa ovat tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon.

Jotkut rajanylityspaikat, satamat ja sisämaan terminaalit voivat olla riskialttiimpia kuin toiset.

Kuljetusketjun osapuolten on seurattava liikenteen ruuhkautumista, laitteiden kapasiteettia ja esimerkiksi raskaan liikenteen rajoittamista eri viikonpäivnä tai kellonaikoina.

2. Kuljetustapa

Kuljetustapaa valittaessa on otettava huomioon ainakin tavaran määrä, kiirellisyys, arvo tai vahinkoalttius sekä vastaanottopisteen mahdolliset erikoismääräykset.

Tutut ja vakiintuneet rahdinkuljettajat eivät yleensä aiheuta ongelmia. Riski kasvaa erityisesti silloin, kun joudutaan järjestelemään kertaluonteisia kuljetuksia kaukomaille.

Kuljetusrikollisuus on voimakkaassa kasvussa ja epärehellinen rahdinkuljettaja voi aiheuttaa mittavia vahinkoja.

3. Tuote ja pakkaus

Tuote ja sen pakkaus on suunniteltava siten, että ne kestävät kuljetusketjun aikana esiintyvät rasitukset.

Sama pakkaus ei useinkaan sovi eri kuljetusmuodoille. Kuljetuksen aikana ilmasto-olosuhteet voivat vaihdella huomattavasti. Tällöin on ryhdyttävä toimenpiteisiin mm. ruostumisen estämiseksi ja kosteustasapainon ylläpitämiseksi.

Elintarvikkeet ja muut herkät tuotteet pitää suojatavieraita hajuja ja makuja vastaa.

4. Pakkausten merkinnät

Pakkausmerkinnät vaikuttavat siihen, miten niitä käsitellään. Käsittelymerkeille on olemassa kansainvälinen standardi.

Osoitetietojen on oltava selkeästi merkittyjä, jotta lasti löytää oikeaan osoitteeseen.

Vaarallisten aineiden merkinnät ovat hyvin yksilöityjä.

Lähettäjän on noudatettava hyvin tarkasti viranomaisten määräyksiä.

Lähde: Juvonen, et. al., Yrityksen Riskienhallinta, Suomen Vakuutusalan Koulutus ja Kustannus, 2005