Tuppisuuna viran puolesta

Vakuutusmeklarille on säädetty laissa vaitiolovelvollisuus:

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

44 §
Vaitiolovelvollisuus

Joka vakuutusedustusta harjoitettaessa tai muutoin vakuutusedustukseen liittyviä tehtäviä suoritettaessa taikka 2 momentin nojalla on saanut tietää vakuutusedustajan, tämän asiakkaan tai jonkun muun taloudellista asemaa tai terveydentilaa tai muita henkilökohtaisia oloja koskevan seikan taikka liike- tai ammattisalaisuuden, ei saa ilmaista tätä sivulliselle, jollei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan tietojen ilmaisemiseen tai jollei laissa muuta säädetä.

2 momentti on kumottu L:lla 19.12.2008/897.

45 §
Vaitiolovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 44 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

 

Vakuutusmeklari saa aina tehtäväänsä suorittaessaan luottamuksellista tietoa asiakkaistaan tai muista henkilöistä. Vakuutusedustuslaissa on säädetty samanlaisesta vaitiolovelvolisuudesta, kuin vakuutusyhtiölaissa vakutuusyhtiöille, kuten yllä olevasta lainauksesta ilmenee.

Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia, jotka vakuutusedustustoimintaa harjoitettaessa ovat saaneet tietoonsa luottamuksellista tietoa. Ei pelkästään rekisteröityjä meklareita, vaan koko meklariyrityksen henkilökuntaa.

Vaitiolovelvollisuudella tarkoitetaan, että lain tarkoittamia tietoja ei saa ilmaista sivullisille. Sivullisia ovat luonnollisesti kaikki vakuutusmeklariyrityksen ulkopuoliset, mutta myös yrityksen sisällä ne, jotka eivät tarvitse kyseistä tietoa työtehtäviensä suorittamiseen.

Tietoja voidaan vaitiolovelvollisuuden estämättä ilmaista sivullisillekin, jos se, jota tiedot koskevat ja jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty antaa siihen luvan. Tällaisen luvan meklarin asiakas antaa meklarille rajoitetusti valtakirjalla. Sillä valtuuttaja antaa suostumuksensa käydä keskusteluja tilanteestaan vakuutuksenantajien kanssa.

Yksityisen henkilön tietoja käsiteltäessä tulee kysymykseen myös henkilötietolaki.

Toinen poikkeus vaitiolovelvollisuudesta on se, jos jonkin lain säännös oikeuttaa tai velvoittaa tietojen luovuttamiseen. Läinsäädänössä on useita säännökisä, jotka velvoittavat luovuttamaan vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Tietoja voi joutua antamaan esitutkinta-, vero-, ulosotto- ja sosiaaliviranomaisille.

Vakutuusyhtiöillä on lisäksi oikeus luovuttaa toisilleen vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja niihin itseensä kohdistuneiden riskosten tai niille ilmoitettujen vahinkojen osalta. Tältä osin tietosuojalautakunta määrää lupaehdot siitä, mitä tietoja saa vaihtaa.

 

Vakuutusmeklarin kanssa asioidessasi voit luottaa siihen, että yhteiset keskustelut jäävät sinun seiniesi sisään kun niin haluat. Voit olla 100% varma, että luottamukselliset tietosi ovat turvassa ja menevät hautaan yhdessä meklarisi kanssa. Näetkö mitään estettä sille, että alkaisit etsiä hyvää vakuutusmeklaria jo tänään?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s