Loukatun suostumus

Lainsäädännössä määritellään ne vääryystyypit, joista tekijää voidaan rangaista. Tämän tunnusmerkistön mukainen teko on samalla oikeudenvastainen.

Joissakin poikkeustapauksissa kuitenkin katsotaan, että teko ei ole oikeudenvastainen, vaikka se täyttäisikin rangaistussäännöksen tunnusmerkistön ehdot. Näissä tapaukissa puhutaan teon oikeuttamisperusteista.

Loukatun suostumus on yksi oikeuttamisperusteista. Muita ovat pakkotila, hätävarjelu ja oikeusnormin tai viranomaisen antama lupa tekoon.

Suomen rikoslaissa ei ole loukatun suostumusta koskevaa säännöstä vaan se perustuu oikeustieteeseen ja oikeuskäytäntöön.

Loukatun suostumuksella ”uhri” suostuu rikoksen kohteeksi. Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen ja etukäteen annettu ja teon tulee vastata sitä, mihin kohde on käsittänyt antavansa suostumuksensa. Suostujan on tunnettava asiassa merkitykselliset olosuhteet, mm. loukkauksen luonteen, laajuuden ja seuraukset.

Kaikkiin rikoksiin ei kuitenkaan voida antaa suostumusta. Suostumus ei poista rangaistavuutta teoilta, joiden seuraukset ovat vakavat, peruuttamattomat, ja joissa katumisriski on merkittävä.

Esimerkiksi vartijat saattavat työssään suorittaa tehtäviä, joihin heillä ei ole lainsäädännössä annettua oikeutta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ajoneuvoihin tai työntekijöihin kohdistuvat tarkastukset. Tällaiset toimet ovat toimenpiteen kohteelle vapaaehtoisia ja lainsäädännöllisesti tällainen toimenpide suoritetaan loukatun suostumuksella.

Joidenkin urheilulajien luonteeseen kuuluu fyysinen kontakti (esim. jalkapallo, jääkiekko tai nyrkkeily, jne.). Pelin fyysinen kontakti ja rikosoikeudelliset rangaistussäännökset on mahdollista sovittaa yhteen loukatun suostumuksen periaatteen avulla.

Osallistumalla peliin pelaaja antaa hiljaisen suostumuksensa pelin yhteydessä mahdolisesti tapahtuviin tekoihin, jotka muualla yhteiskunnassa voitaisiin tulkita pahoinpitelyksi. Pelaajien voidaan peliin osallistuessaan yleensä katsoa hyväksyvän paitsi pelin sääntöjen mukaiset teot myös sellaiset teot, jotka ovat pelin sääntöjen vastaisia, mutta kuuluvat pelin luonteeseen.

Suostumus ei kuitenkaan kata tekoja, jotka luonteeltaan selkeästi poikkeavat urheilulajille tyypillisistä pelitapahtumista.

Läheistä sukua loukatun suostumukselle on potilaan suostumus.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja jos potilas kieltäytyy hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan mulla lääketieteellisesti hyväksyttävälä tavalla.

Perusolettamuksena pidetään, että potilas esimerkiksi leikkaukseen menemällä on hiljaisesti hyväksynyt annettavan hoidon ja siitä aiheutuvat haitat.

Potilaan suostumuksen merkitys korostuu toimenpiteissä, joiden osalta laissa tai sen nojalla annetussa määräyksessä on nimenomaan mainittu potilaan suostumus toimenpiteen edellytykseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. steriloiminen tai elinten luovutus.

Potilasvahinkona ei korvata sellaista toimenpiteen aiheuttamaa ”vahinkoa”, joka on toimenpiteen väistämätön seuraus ja joka on toimenpiteellä saavutettua etua pienempi ja johon potilas on suostunut.

Lähteet:
https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/oikeustiede/materiaali/osa5.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vartija
Timo Kerttula, Vartijat ja järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä, väitöskirja, Helsingin Yliopisto 2010
Juha-Pekka Heikkilä, Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä, tutkielma, Lapin Yliopisto 2008
Jyri Paasonen, Yleisötilaisuuksien turvallisuus, Tietosanoma 2013
Juha MIkkola, et. al., Potilasvahinko, Suomen Vakuutusalan koulutus ja kustannus, 2004

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s