Coitus Int(kö?)

Omaisuusvakuutus on useimmiten yrityksen (varsinkin valmistavan yrityksen) toimminnan jatkuvuuden kannalta olleellinen turva. Yrityksen tulevaisuuden kannalta toiminnan jatkuvuus saattaa olla vieläkin tärkeämpää suojata.

Yrityksen omaisuuteen, esim. tuotantokoneisiin tai tuotantorakennukseen kohdistunut vahinko keskeyttää usein toiminnan joko osittain tai kokonaan. Joskuns pitkäksikin aikaa. Vahingon kohdanneen omaisuuden korjaaminen tai uusiminen vievät aikaa.

Jos toiminta keskeytyy, pienenevät yrityksen tulot ja kannattavuus heikkenee. Jos keskeytys jatkuu pitkään, voi edessä olla vakavia rahoitusongelmia tai jopa konkurssi. Kuluthan on kuitenkin maksetava, esim. vuokrat, palkat, sosiaalikulut, jne. Lainoja on lyhennettävä suunnitelman mukaisesti ja omistajat vaativat kohtuullisia (?) osinkoja.

Usein omaisuutta kohdanneen vahingon seurauksena syntyy ylimääräisiä kuluja, joita ei ole budjetoitu, kun toimintaa yritetään pitää pystyssä poikkeusjärjestelyin.

Jos olet vakuuttanut yrityksesi toiminnan keskeytyksen varalta, turvaa keskeytysvakuutus toimintasi jatkuvuuden. Vakuutus korvaa saamatta jääneen myyntikatteen siltä ajalta kun omaisuusvahingon jälkiä korjataan.

Myyntikate (nyk. Keskeytysvakuutskate) on se rahamäärä, jolla yritys on budjetoinut maksavansa tulevan tilikauden kiinteät kulut. Määrä sisältää myös odotetun nettovoiton. Vakuutettava määrä on liikevaihto miinus muuttuvat kulut.

Muuttuvia kuluja ovat kirjanpidossa muuttuviksi kuluiksi merkityt kulut. Tavallisesti tällaisia ovat raaka-aineen hankintakulut, lopputuotteen valmistamiseen liittyvät suoranaiset työkulut ja myytävien tavaroiden hankintakulut. Kaikki muut ovat yleensä kiinteitä kuluja.

Keskytysvakuutuskate on vakuutuksen kohteena siksi, että toiminnan keskeytymisestä aiheutuu yleensä liikevaihdon pienenemistä. Samalla kuitenkin yrityksen muuttuvat kulut pienenvät samassa suhteessa, koska urakoita ei ole, sähköä ei kulu, puhelimia ei käytetä, jne.

Kiinteät kulut on maksettava joka tapauksessa vaikka operatiivista toimintaa ei olisikaan. Keskeytysvakuutuskate sisältää ne kirjanpidon erät, joilla kiinteät kulut maksetaan. Kiinteitä kuluja ovat mm. toimihenkilöiden palkat, vuokrat, leasingmaksut, markkinointikulut, jne.

Vaikka yritys lomauttaisi ne henkilöt, joille ei vahingon johdosta ole tarjota töitä, tulee ainakin osa muuttuvista palkoista maksettavaksi. Myös nämä palkat voidaan kattaa keskeytysvakuutuksella. Jos sinulla on palveluksessasi sellaisia henkilöitä, joita et halua menettää, korvaa keskeytysvakuutus heille maksamasi palkat. Kun palkat kirjataan kiinteisiin kustannuksiin, kuuluvat ne ”automaattisesti” keskeytysvakutuuskatteeseen.

Vakavan vahingon aiheuttama toiminnan keskeytys voi olla hyvinkin pitkä, pahimmassa tapuksessa jopa. 1,5 – 2 vuotta. Varsinaisen vahingon kojaamiseen tarvittavan ajan lisäksi aikaa kuluu myös siihen, että toiminta muutenkin normalisoituu. Keskeytysvakuutuksessa puhutaan vastuuajasta, jonka pituus on se aika, jona yritys arvelee normalisoivansa toimintansa entiselleen.

Vastuuaikaa arvioitaessa on otettava huomioon mm. vahinkopaikan raivaaniseen, korjaussuunnitelmien tekemiseen, lupien hankintaan, työn suorittajien etsimiseen, ja vastaaviin toimenpiteisiin kuluva aika. Vastuuajan pituuteen vaikuttaa myös tarvittavien koneiden toimitus- ja asennusajat sekä koekäytöt, jne. Vakuutettu keskytysvakuutuskate ja valittu vastuuaika eivät riipu toisistaan, vaan kumpikin pitää harkita omana asianaan.

 

Keskeytysvakuutus korvaa normaalisti

  • myyntikatteen menetyksen
  • työpalkat
  • ylimääräiset kulut

 

Vakuutuksesta korvataan siis liikevaihdon pienenemisen johdosta tapahtuva myyntikatteen menetys, muuttuviin kuluihin merkityt palkat (sosiaalikuluineen) sekä kulut, joilla on estetty liikevaihdon pienenemistä.

Keskeytysvakuutuksesta ei korvata säästyneitä kuluja. Vakuutus ei myöskään korvaa kuluja, joista saat korvauksen omaisuusvakuutuksen perusteella. Keskeytysvakuutus ei korvaa sellaisen vahingon aiheuttamia keskeytyskuluja, joita ei korvata omaisuusvakuutuksesta.

Jos vahingon johdosta syntyy myyntikatteen lisäystä vakuutuksenottajan toisessa liiketoiminnassa, tämä lisäys vähennetään keskeytysvakutuuskorvauksesta. Jos taas toiminta lopetetaan kokonaan vahingon johdosta, korvauksena maksetaan menetetyn liikevoiton ja maksettujen kulujen summa ajalta, jona liiketoiminta olisi saatu uudelleen käynnistettyä.

Keskeytysvakuutuksella voidaan vakuuttaa myös henkilöriskeistä aiheutuneita menetyksiä. Useimmiten vakuutetaan kriittisessä tehtävässä olevan henkilön (avainhenkilö) työpanos tapaturman varalta, jolloin vakuutus korvaa eismerkiksi sijaisen palkkakustannukset. Jotkut vakuutusyhtiöt korvaavat henkilöriskien aiheuttamaa keskeytyskorvausta myös sairauden kyseessä ollessa.

Kaikille tuttu on myös kotivakuutuksiin useimmiten sisältyvä asumisen keskeytyminen, josta korvataan mm. vuokrakuluja evakkoretken aikana. Heti ei kuitenkaan kannata tehdä kovin suurta ravintolalaskua hotellin ravintolassa, sillä siitä ei korvata mitään. Jouduthan syömään kotioloissakin omaan piikkiisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s