Tagged: turvallisuus

Turvallisuus on tunnetta

Jarno Limnell kavereineen kirjoittaa turvallisuudesta, kirjassaan Kyberturvallisuus, jotakuinkin näin:

Turvallisuus on tavoitetila, johon pyritään tekemällä erilaisia turvallisuutta lisääviä toimia. Turvallisuudessa yhdityvät tunne, todellisuus ja opitut mallit sekä kykymme sietää erilaisia häiriö- ja kriisitilanteita.

Turvallisuuden tunne takoittaa sitä, miten turvalliseksi tunnemme itsemme tässä ympäristössä juuri tänään. Turvallisuuden tunne on subjektiivinen, eli sama tilanne voi toisessa ihmisessä aiheuttaa huomattavasti vahvemman turvattomuuden tunteen kuin toisessa.

Turvallisuuden tunne on henkilökohtainen mielikuva olotilasta, jossa tunnettua riskiä tai vaaraa ei merkittävässä määrin ole olemassa.

Pelkkä tunteen tuottaminen tai vahvistaminen ei turvallisuuden rakentamisessa riitä. Oleellinen osa turvallisuutta on todellisuus, eli miten asiat toisiasiallisesti ympäristössämme ovat.

Turvallisuus riippuu fyysisestä todellisuudesta ja kollektiivisesta ymmärryksestämme siitä, miten asiat oikeasti ovat.

Puutteellinen ymmärrys asioiden oikeasta tilasta voi johtaa turvallisuuden illuusioon. Tällöin tunnemme itsemme turvalliseksi, koska emme ole tietoisia asioiden tosellisesta tilasta.

Yhteiskunnan tai yrityksen arvopohja vaikuttaa siihen, millä vakavuudella ja millaisin toimenpitein turvallisuusasioihin koetaan tarpeelliseksi tarttua. Arvojen lisäksi turvallisuudessa on kyse opituista malleista, joilla turvallisuutta rakennetaan. Siis millaisia tapoja, prosesseja ja tekniikoita yhteiskunnassa tai yrityksessä halutaan vahvistaa turvallisuuden kohentamiseksi.

Keskeinen osa turvallisuutta on kykymme sietää erilaisia normaalista turvallisuuden tilasta poikkeavia häiriötilanteita. Kun sietokyky on vahva, eivät pienet tai suuretkaan häiriöt vaivaa liiaksi, eivätkä saa meitä paniikkiin.

Sietokyky muuttuu maailman muuttuessa. Esimerkiksi pitkääkään sähkökatkoa ei satakunta vuotta sitten olisi ehkä edes huomattu ja nyt se lamauttaa kaiken toiminnan jo hetkessä.

Jos turvallisuuden tasoa halutaan nostaa, on kehitystä tapahduttava kaikilla neljällä osa-alueella: tunteessa, todellisuudessa, malleissa ja sietokyvyssä.

Lisäksi ymmärryksen on muututtava ympärillä tapahtuvien muutosten mukaan. Mikäli emme ymmärrä ympärillämme tapahtuvia muutoksia, on turvallisuuden tunteemme vääriin oletuksiin perustuvia.

Turvallisuuden tuottaminen on jatkuva prosessi.

Lähde: Limnell, et. al., Kyberturvallisuus, Docendo 2014

Tulipalon yllättäessä

Tulipalo kehittyy hengenvaaralliseksi nopeasti, jo kahdessa – kolmessa minuutissa.

Huonekaluista, tekstiileistä, kodinkoneista ja tavaroista syntyvät savukaasut tainnuttavat ihmisen nopeasti ja ovat jo parissa minuutissa tappavia.

Palavasta rakennuksesta tai asunnosta on löydettävä nopeasti ulos.

Tummat savukaasut peittävät nopasti näkyvyyden ja tutussakin ympäristössä on yllättäen vaikea liikkua.

Turvallisinta on ryömiä lattian rajaa pitkin ulos, sillä matalalla näkyvyys on paras.

Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Esimerkiksi kerrostaloissa huoneistojen väliset rakenteet kestävät tulipaloa noin tunnin ja ovet noin puoli tuntia.

Jos olet poistumassa palavasta asunnosta, muista sulkea porraskäytävään johtava ovi perässäsi, jotta savukaasut eivät pääsisi porrashuoneeseen. Näin myös muut voivat pelastautua turvallisesti.

Jos porrashuoneessa on savua, sitä kautta poistuminen on ehdottomasti kiellettyä.

Mikäli omassa huoneistossa ei pala, on turvallisinta jäädä sinne ja huolehtia, että ovi on suljettu.

Tarvittaessa ulko-oven rakoja voi tiivistää märällä pyyhkeellä.

Jos olet jäänyt palon takia loukkuun, muista soittaa 112:een.

Lähde: Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi, Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos