Tagged: vakuutuslääketiede

Kaatuileminen käy kalliiksi

Ilmatieteenlaitos, 11.1.2012:

Talviaikaisista liukastumisista ja kaatumisista aiheutuu jopa yli 600 miljoonan euron kustannukset.

Lukuun sisältyvät työtapaturmavakuutuksesta maksettavien korvausten lisäksi vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta, erilaisista vastuuvakuutuksista sekä yhteiskunnallisista menetyksistä aiheutuvat kulut ja korvaukset. Kokonaisuudesta arviolta puolen miljardin euron menetykset syntyvät vuosittain sairaanhoitokuluista sekä työpanoksen ja hyvinvoinnin menetyksistä.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksettiin vuonna 2010 korvauksia liukastumis-, kaatumis- ja putoamistapaturmista 135,6 miljoonalla eurolla. Tästä valtaosa on talviaikaisia liukastumisia.

Tuoreet kustannustiedot liukastumisista ja kaatumisista osoittavat, että kaatumiset ovat suomalainen kansantauti.

”Yleensä hyvin pieni osa tapaturmista aiheuttaa suuren osan korvauksista. Valtaosa tapaturmista on lieviä ja kustannusvaikutuksiltaan melko pieniä”, kertoi Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho.

Sysi-Ahon mukaan korvaussuorituksia voidaan maksaa vielä hyvinkin pitkän ajan kuluttua tapaturman sattumisesta.

Tarpeettomia kärsimyksiä ja kustannuksia vähennettävä ponnekkaasti Yksi kaatumistapaturma maksaa keskimäärin 6 000 euroa.

Tutkimusten mukaan joka kolmas suomalainen liukastuu talviaikaan ja jopa puolet kaatujista on alle 30-vuotiaita.

Kaatumisten takia hakeutuu ensiapuun jopa 80 000 suomalaista vuosittain. Liukastumiset, kaatumiset ja putoamiset ovat syynä myös noin 30 prosenttiin kaikista ilmoitetuista työtapaturmista.

”Tarvitsemme yhteiskunnassa monipuolisia keinoja liukastumisten ja kaatumisten torjunnassa. Jalankulkusään seuraaminen, kelinmukaiset jalkineet liukuesteineen, tasapainokyvyn ylläpito sekä ulkoalueiden talvikunnossapito ovat parhaat jokamiehen lääkkeet liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi”, korosti Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin liukkaista jalankulkukeleistä. Silloin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota jalkineiden valintaan ja käyttää liukuesteitä. Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen lisäksi tietoa saa myös YLE:n teksti-tv:n sivulta 408 ja YLEn maakuntaradioista.Tiedotteessa kerrotaan maakunnittain liukkauden syy ja ajankohta.

Helsingissä järjestetyssä Pysy pystyssä -seminaarissa käsiteltiin talvijalankulun turvallisuuden viimeisimpiä tutkimustuloksia, hankkeita liukastumisten ehkäisemiseksi sekä erityisesti kustannuksia tuoreimpien tilastotietojen valossa.

Vakuutuslääketiede, osa 2

Mediuutiset 28.10.2011

Valviran asiantuntijalääkäreiltä pyydetään vuosittain satoja arvioita vakuutuslääketieteellisissä asioissa. Määrä kasvaa tasaisesti, tuomioistuimien lausuntopyynnöt ovat monimutkaistuneet ja yhä useampi asiantuntijalääkäri joutuu myös oikeuteen kuultavaksi.

Pakko mennä kun pyydetään

-Lain mukaan kukaan ei saa kieltäytyä todistamasta, ellei asianosainen ole puoliso tai lähisukulainen.

-Todistajan ei tarvitse esittää sellaista todistusta, joka on vaarassa saattaa hänet itsensä syytteeseen.

-Lääkäri ei saa todistaa, jos se rikkoo vaitiolovelvollisuuden. Lääkärillä on kuitenkin velvollisuus todistaa, jos kyseessä on rikos, josta voi saada kuusi vuotta vankeutta.

-Asianosaisten lisäksi tuomioistuin voi kutsua lääkärin todistamaan. Mikäli lääkäri toimii asiantuntijatodistajana, voi hän todistaa rikkomatta vaitiolovelvollisuutta.

Taysin neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueen johtajalla Juha Öhmanilla on ikäviä muistoja oikeussalista. Riidan toinen osapuoli oli kutsunut hänet todistajaksi oikeuteen, ja vastapuolen asianajaja käyttäytyi törkeästi.

– En ole herkkä loukkaantumaan, mutta ihan kuin asianajaja ei olisi saanut mitään kotikasvatusta. Meno käräjäoikeuksissa on joskus aivan toivotonta, Öhman sanoo.

Öhman on ollut todistajana useasti.

– Vakuutusyhtiöiden asianajajat lukevat jotain lääkärikirjoja ja nappaavat yhden asian sieltä ja toisen täältä. Vaikka että lausunnon mukaan selkärangan alaosassa on spondyloosi. Sitä sitten toistellaan. Minullakin on spondyloosia selässä eikä se haittaa yhtään, Öhman sanoo.

Lääkäreiden mielestä asiattomasti käyttäytyvät molempien osapuolten lakimiehet.

Kiusata saa, jos hyötyä tulee

Asianajajaliiton ohjeiden mukaan asianajaja ei saa vastapuolesta ”esittää tätä loukkaavia tai väheksyviä lausumia, ellei se ole välttämätöntä asian hoitamiseksi tai muutoin päämiehen etujen valvomiseksi.”

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asianajaja saa olla kärkäs, loukkaava ja väheksyvä, jos hän voi näin hankkia merkittävää etua päämiehelleen. Tässä etu ei tarkoita muutamaa tuhatta euroa, vaan huomattavasti suurempaa rahasummaa tai merkittävän vapausrangaistuksen välttämistä.

Aivovammoja ja ortopediaa

Usein kyseessä on vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välinen kiista. Tyypillisiä aihealueita ovat aivovammat ja ortopedia. Merkittävä osa aivovammatapauksista on yhden lakimiehen, Vesa Laukkasen, ajamia. Laukkanen on entinen kansanedustaja, joka muistetaan myös omasta eduskuntaryhmästään nimeltään Vaihtoehto Suomelle.

Valviran valvontaosaston ryhmäpäällikön Markus Henrikssonin mukaan Valviran asiantuntijalääkäriksi nimitetyistä neurologeista, neurokirurgeista ja ortopedeistä yli puolet joutuu jossain vaiheessa todistajiksi.

Valviran näkökulmasta tilanne on ongelmallinen. Vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antaminen tai asiantuntijoiden järjestäminen tuomioistuimiin ei kuulu sen lakisääteisiin tehtäviin vaan tulee hallintolaista, joka säätelee viranomaisten yhteistoimintaa.

Valvira pian pulassa

Asiantuntijalääkärit hoitavat tehtävää oman työnsä ohella. Oikeudenkäynti vie paljon aikaa ja vaatii suurta perehtymistä kuhunkin tapaukseen.

Henrikssonin mukaan aivovammojen ja ortopedian asiantuntijoita on yhä vaikeampaa rekrytoida asiantuntijalääkäreiksi.

– Eivät he halua lähteä todistamaan, jos oikeudessa mitataan enemmän esiintymiskykyä kuin asiantuntijuutta eivätkä osapuolet pyri lääketieteelliseen totuuteen vaan voittamaan jutun. Nämä tehtävät ovat voimakkaasti lisääntyneet. Tilanne vaarantaa Valviran lakisääteisen tehtävän, potilasturvallisuuden liittyvien arvioiden tekemisen, Henriksson sanoo.

Seuraukset ja haitat vaikea osoittaa

Aivovammat ja ortopediset vammat ovat yleisiä riidanaiheita, koska niiden syntymekanismit, seuraukset ja haitta-asteet ovat vaikeasti osoitettavissa. Esimerkiksi diffuusin aksonivaurion syntymekanismi tunnetaan huonosti.

Aivovammojen kohdalla ongelmana on myös korkea komorbiditeetti ja se, että vaikutukset voivat näkyä vasta pitkän aikaa onnettomuuden jälkeen, Öhman sanoo.

Valvira on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä luomaan uuden järjestelmän, joka hoitaisi vakuutuslääketieteellisiä kysymyksiä.