Mikä ihmeen vakuutusmeklari?

Vakuutusmeklari on vakuutuksenottajan edustaja ja asioiden hoitaja vakuutusasioissa. Vakuutusmeklari ei ole (eikä edes saa olla) sopimussuhteessa yhteenkään vakuutusyhtiöön, saati sitten itse ole vakuutusyhtiö. Meklari ostaa asiakkaalleen vakuutusturvaa tämän yksilöllisen tarpeen mukaan kilpailuttamalla tarvittavat vakuutukset.

Seuraavassa olennaisia alueita vakuutusmeklaritoiminnan kannalta, joihin lainsäätäjä tai valvontaviranomaisnen on ottanut kantaa. Lähetymistapa voi olla lakihenkinen, mutta laillisuusasioistahan kyse onkin.

 

Kuka voi toimia vakutuusmeklarina?

Vakuutusmeklari on luonnollinen- tai oikeushenkilö, joka harjoittaa vakutuusedustusta asiakkansa kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. Meklarin asiakas voi olla kuka tahansa, paitsi vakututusyhtiö (poislukien jälleenvakuutusyhtiöt). 

Kenen asialla vakuutusmeklari liikkuu?

Meklari toimii aina asiakkaansa toimeksiannosta. Meklarin on tehtävä asiakkaan kanssa kirjallinen toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimuksesta ilmenee mitä tehtäviä meklari asiakkaalle tekee, esim. riskien kartoittaminen ja vakuutustarpeen määritteleminen, vakuutusten kilpailuttaminen ja vertailu, vakuutussopimusten hoitaminen, jne. Lisäksi sopimuksesta on käytävä ilmi vakuutusmeklarin palkkion määrä tai määräytymisperuste. 

Valtakirjalla osoitettu valtuutus

Vakuutusyhtiöille vakuutusmeklari osoittaa asemansa asiakkaan edustajana valtakirjalla, joka on asiakkaan allekirjoittama valtuutus meklarille toimia tämän puolesta. Valtakirjan perusteella vakutuusyhtiö voi keskustella meklarin kanssa asiakkaan vakutuusasioista vakuutussopimuslain salassapitosäännösten sitä estämättä. 

Riippumaton asiantuntija

Meklari toimii siis välittäjänä asiakkaansa ja vakuutusyhtiön välillä, mutta on sopimussuhteessa näistä vain toiseen, eli asiakkaaseensa. Meklari ei saa olla työ-, asiamies- tai muussa sopimussuhteessa vakuutusyhtiöön. Lisäksi oikeushenkilöltä on kielletty omistukseen perustuva riippuvuus vakuutuyhtiöhin. 

Vakuutusedustuslaissa siis edellytetään vakuutusmeklarilta riippumattomuutta vakuutuksenantajista. Olennainen syy tähän on se, että vakuutukset ovat abstrakti tuote, joiden tunteminen edellyttää vakutuusehtoihin ja lainsäädäntöön perehtymistä. ”Normaalille” vakuutuksenottajalle vakuutusten vertaileminen ja sen arvoiminen, miten hyvin jokin vakuutus täyttää hänen vakuutustarpeensa, on hyvin vaikeaa, usein jopa mahdotonta, ja asiantuntevammallekin hyvin vaikeaa. 

Tiukalla riippumattomuusvaatimuksella lainsäätäjä on halunnut varmistaa, että asiakas voi ilman erillistä selvitystä luottaa meklarin toimivan nimenomaan hänen hyväkseen. Tästä on asiakkaalle myös se etu, että vastuu meklaritoiminnan asianmukaisuuden varmistamisesta on toimintaa valvovan viranomaisen, Finanssivalvonnan, harteilla. 

Luvanvaraista toimintaa 

Vakuutusmeklaritoiminnan harjoittaminen edellyttää, että vakuutusmeklari on rekisteröity Finanssivalvonnan vakutuusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksenä ovat luonnollisilla henkilöllä seuraavat seikat: 

 

 • Asuinpaikka on Suomessa
 • Täysi-ikäinen
 • Ei ole konkursissa
 • Toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu
 • Ei tuomioita ilmeistä sopimattomuutta osoittavista rikoksista
 • Vakuutusmeklaritutkinnolla osoitettu ammattipätevyys
 • Ei riippuvuussuhteita vakuutusyhtiöihin
 • Vastuuvakuutus aiheutttamiensa taloudellisten vahinkojen korvaamiseksi (tai oikeushenkilön vastuuvakuutuksen piirissä) 

 

Oikeushenkilöltä vaadittavat edellytykset:

 

 • Merkittty kauppa- tai muuhun julkiseen rekisteriin
 • Kotipaikka Suomessa
 • Lain ja yhtiöjärjestyuksen tai sääntöjen mukaan oikeus harjoittaa vakuutusedustusta
 • Ei ole konkurssissa
 • Riittävästi johtohenkilöitä rekisteröity meklareiksi ja yksi nimetty vastaavaksi hoitajaksi
 • Vähintään puolet meklaritoimintaan osallistuvista rekisteröity meklareiksi
 • Ei riippuvuussuhteita vakuutusyhtiöihin
 • Vastuuvakuutus

 

Yleinen ammattitaito ja huolellisuus

Vakuutusedustuslaissa edellytetään, että vakuutusmeklarin on suoritettava tehtävänsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä noudatettava kaikessa toiminnassaan hyvää vakuutusmeklaritapaa. Erityisesti vakuutusmeklarin on toimeksiantosopimuksen mukaisessa laajuudessa selvitettävä asiakkaansa vakuutusturvan tarve ja tämän pohjalta tehtävä ehdotuksensa vakuutustarpeen kattamiseksi asiakkaan etujen vaatimalla tavalla.

Vakuutuksista annetatvat tiedot

Vakutuusmeklarin on annettava asiakkaalle vakuutuksen valitsemiseksi tarpeeelliset tiedot. Vakuutusehdoista on tarpeen selvittää mm. vakuutusturvan keskeinen sisältö, oleelliset rajoitukset, vakuutuksen irtisanomisoikeus, jne. Vakuutussopimuslain mukaan yllä mainittuja tietoja ei tarvitse antaa jos asiakas ei niitä halua. Asiakkaan pitää tällöin nimen omaan ilmoittaa ettei halua tietoja, pelkkä pyytämättä jättäminen ei tarkoita ettei tietoja haluta.

Tasapuolien analyysi

Vakuutusmeklari tekee asiakkaalle vakuutuksen valitsemiseksi tasapuolisen analyysin tarjolla olevista vakutuuksista. Tällä tarkoitetaan asiakkaan olosuhteet huomioon ottaen tehtyä vertailua markkinoilla tarjolla olevista asiakkaan tarpeet täyttävistä vakuutuksista ja vertailuun perustuvaa suositusta asiakkaan vakutuustarpeen täyttämiseksi. Tasapuolinen analyysi on tehtävä ja annettava asiakkaalle ennen vakuutus-sopimuksen tekemistä.

Kuten jo mainittiin, ennen tasapuolisen analyysin tekemistä meklarin on otettava selvää asiakkaan olosuhteista. On otettava selvää ainakin olemassa olevasta vakuutuskannasta ja vakuutustarpeesta. Vakuutustarpeen selvittäminen edellyttää ainakin jonkin tasoista riskikartoitusta. Meklari voi ammattitaitonsa perusteella arvioida miten vakuutustarve tulisi kattaa, tai kannattaako kyseisiä riskejä ylipäätään vakuuttaa.

Vaitiolovelvollisuus

Vakuutusedustuslaissa säädetään vakutuusmeklarin vaitiolovelvollisuudesta, jonka piiriin kuuluvat asiakkaan tai jonkun muun taloudellista asemaa tai terveydentilaa tai muita henkilökohtaisia oloja koskevat seikat ja liike- tai ammattisalaisuudet. Tietoja ei siis saa ilmaista sivullisille. Sivullisia ovat paitsi kaikki vakuutusedustusta harjoittavan yrityksen ulkopuoliset tahot, myös myös ko. meklariyrityksessä henkilöt, jotka eivät tarvitse kyseistä tietoa tehtäviensä hoitamisessa.

 

Vakuutusmeklarin on siis toimittava aina asiakkaansa eli päämeihensä etujen mukaisesti ja oltava vakuutusyhtiöistä riippumation. Toimeksianto pitää hoitaa ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä hyvää meklaritapaa noudattaen.

Vakuutusmeklari ei siis myy vakuutuksia, vaan ostaa asiakkaalleen vakuutusturvaa tämän tarpeiden mukaisesti. Vakuutusmeklari ei myöskään ole vakuutusyhtiö. Vakuutussopimus solmitaan aina vakutuusyhtiön ja asiakkaan välillä.

Jos palkkaat meklarin, vanha vakutuusturvasi ei muutu sisällöltään mitenkään sen johdosta, ei myöskään meklarin hankkimat vakuutukset silloin kun lopetat yhteistyön meklarin kanssa. Ainoastaan vakuutusyhtiöiden myöntämät meklarialennukset joko alentavat vakuutuksesi hintaa tai niiden posituminen korottaa vakutuuksen hintaa silloin kun luovut meklarista.

 

Mikä muu toimiala on yhtä tarkasti viranomaisten toimesta säädeltyä? Vakuutusmeklarin palveluita ostaessaan vakuutuksenottaja, yleensä PK- tai suuryritys, voi olla 100% varma, että vakuutusmeklari toimii aina asiakkaan asialla.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s