Tagged: liikennevakuutus

Trukkien vakuuttaminen

Yrittäjäsanomat 02/2015:

”Uusi valmisteilla oleva liikennevakuutuslaki ei selvennä, pitääkö työkäytössä olevat trukit tai tela-alustaiset moottoriajoneuvot vakuuttaa liikennevakuutuksella vai ei.

Isoin ongelma on ollut se, että käytetäänkö trukkia liikenteessä. Jos katsotaan, että trukkia tai moottorityökonetta käytetään liikenteessä, se pitäisi rekisteröidä ja sitä myötä myös vakuuttaa. Rajanveto on häilyvä.

– Meillä on suuria toiveita siitä, että uusi laki toisi selvyyttä trukkien ja tela-alustaisten moottoriajoneuvojen liikenteessä käyttämiseen ja ajoneuvoryhmiin. Se oli kärkitavoite koko lakiuudistuksessa, mutta täytyy kyllä todeta, ettei tilanne muutu pajoakaan nykyisestä, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen harmittelee.

Jumpasen mukaan lakia on valmisteltu 11 vuotta.

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusmarkkinayksikön johtaja Hannu Ijäs myöntää, ettei uusikaan laki poista tilanteen pulmallisuutta kaikilta osin.

– Toivottavasti se vähän parantaa tilannetta. Se on osoittautunut valmistelun aikana vaikeaksi, Ijäs sanoo.

Liikennevakuutuskeskuksen Jumppasen mukaan vakuuttamattomien trukkien aiheuttamat epäselvyydet ovat jatkuvia.

– Silloin joudutaan pohtimaan, onko trukki ollut liikenteessä vai ei. Jos trukki olisi pitänyt vakuuttaa, ei kuljettaja saa korvauksia henkilövahingoistaan. Yrittäjä eli omistaja joutuu myös maksamaan vakuutusmaksut jälkikäteen koko omistusajalta ja pahimmassa tapauksessa kuusinkertaisina.

Jumppasen mukaan uusi laki tulee kyllä selventämään ajoneuvon määritelmää, muttei juuri muuta.

– Jos laite kulkee 15 kilometriä tunnissa tai sen yli ja laitteen teho on yli yksi kilowatti, niin laite on vakuutettava. Mutta entä ne trukit, jotka kulkevat tuon ali, mutta ovatkin välillä alueella, jossa liikennevakuutus vaaditaan eli esimerkiksi varastohallin ulkopuolella.”

Ajoneuvon liikennekäytöstä poisto sähköisesti

Trafin sivuilla voi tehdä ajoneuvon liikenteestäpoistoilmoituksen sähköisesti.

Ilmoituksen tekeminen edellyttää tunnistautumista, esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Tämän jälkeen ajoneuvon voi poistaa liikenteestä.

Palvelussa voit ilmoittaa auton pois liikennekäytöstä, jos poiston yhteydessä ei palauteta rekisterikilpiä. Sähköinen ilmoitus koskee vain autoja. Liikennekäytöstäpoisto tulee voimaan heti tekopäivänä, eikä sitä voi tehdä etukäteen. Ilmoitukseen tarvitset auton rekisteritunnuksen sekä voimassaolevassa rekisteritunnuksen osassa II (ilmoitusosa) olevan tarkistenumeron. Varmista siis, että käytössäsi on viimeisimmän rekisteri-ilmoituksen jälkeen saamasi rekisteröintitodistus. Kaikista ilmoituksista rekisteriin merkitty 1. omistaja saa aina uuden rekisteröintitodistuksen ja tarkistenumeron postitse 7 päivän kuluessa. Niitä tarvitaan seuraavan ilmoituksen tekemiseen.

Palvelussa voit ilmoittaa myös liikennekäytöstä poistetun auton takaisin liikenteeseen, jos siinä on rekisterikilvet kiinnitettyinä.

Tästä pääset suoraan Trafin sivuille tunnistautumislinkkiin.

Sähköiset ilmoitukset maksavat kirjoitushetkellä 4€/ ilmoitus.

 

Liikennevakuutusyhtiön vaihto helpottuu

Aamulehti 7.4.2012:

Ajoneuvon omistajan ei kohta tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta, kun liikennevakuutustiedot muuttuvat.

Tämä helpottaa vakuutusyhtiöiden kilpailuttamista.

Kesäkuun 2. päivästä lähtien ilmoitusvelvollisuus siirtyy vakuutusyhtiölle, jonka tulee tehdä ilmoitus Liikenteen turvallisuusviraston Trafin sähköisessä palvelussa.

Tieto muutoksista välittyy suoraan ajoneuvoliikennerekisteriin.

Tavoitteena on näin kehittää ajoneuvon rekisteröintiin liittyviä sähköisiä palveluita ja helpottaa ajoneuvon rekisteröintiä.