Tagged: vakutuusyhtiö

Green Card maksulliseksi?

Vakuutusyhtiöt ovat voineet tämän vuoden alusta lukien periä palvelu- tai vastaavaa maksua vihreän kortin myöntämisestä.

Vihreä kortti on kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Vihreän kortin antaa liikennevakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö. Vihreän kortin hankkiminen on suotavaa aina, kun automatka suuntautuu Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Liikennevakuutuskeskuksen hallituksen päätöksen mukaisesti vakuutusyhtiöt ovat voineet tämän vuoden alusta lukien periä palvelu- tai vastaavaa maksua vihreän kortin myöntämisestä. Liikennevakuutuskeskuksella ei ole tietoa siitä, perivätkö yhtiöt tuota maksua.

 

Lähde: Autoliitto

Henkilöriskit

Henkilöriskit horjuttavat ihmisten taloudellista turvallisuutta. Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 

  1. Ennalta arvaamattomiin, ei toivottuihin
  2. Väistämättömiin, elämän kulkuun kuuluviin

 

Tapahtumat tai olosuhteet voivat estää joko kokonaan tai osittain riittävien ansioiden hankkimisen.

Ihmisen kuolema voi johtaa siihen, että hänen velkansa jää maksamatta tai huollettavana olevat henkilöt jäävät vaille riittävää toimeentuloa.

Sairaus tai tapaturma voi aiheuttaa huomattavia hoitokustannuksia ja sairaus tai vammautuminen voi johtaa työkyvyttömyyteen ja ansaintakyvyn heikkenemiseen, ainakin väliaikaisesti.

Työtön voi jäädä ilman tuloja.

Työuran päätyttyä työtulot lakkaavat. Ellei säästöön ole kertynyt riittäviä varoja, syntyy vakavia ongelmia.

Sen lisäksi, että mietitään ennalta arvaamattomia ja ei toivottuja tapahtumia, on vastattava myös kysymykseen, mitä tapahtuu, jos elän. Kysymystä ei tarvitse ajallisesti rajoittaa pelkästään eläkeikään, vaan aikaisemminkin voi tulla vastaan elämäntilanteita, jolloin normaalit tulot eivät riitä.

Henkilöön voi kohdistua myös muita kuin taloudellisia riskejä, esimerkiksi fyysiseen turvallisuuteen, sosiaaliseen arvostukseen, ihmissuhteisiin tai mielen tasapainoon kohdistuvat riskit.

Henkilöriskit ovat todennäköisyydeltään ja vakavuusasteeltaan erilaisia ja riippuvatkin usein voimakkaasti elämänvaiheesta.

Lapsuuteen ja opiskeluun liittyvä toimeentuloriski on periaatteessa aina etukäteen tiedossa . Toimeentulo riippuu yleensä vanhemmista ja yhteiskunnan tukijärjestelmistä.

Korkeasta iästä johtuva voimien hupeneminen ja työstä vetäytyminen ovat elämän lainalaisuuksia ja jonkinlaisella todennäköisyydellä tiedossa etukäteen.

Korkeassa iässä kuolemaa ei yleensä voida pitää odottamattomana tapahtumana, vaikka tarkkaa ajankohtaa ei tiedetäkään. Sen sijaan esimerkiksi 30 vuotiaana kuoleminen on melko epätodennäköistä, mutta niin tapahtuessa seuraukset ovat usein laajoja ja raskaita.

Työttömyys on riski, jota ei esiinny lapsilla tai vanhuksilla. Sen sijaan aktiivi-ikäiseen kohdistuessaan sen vaikutukset ovat vakavia.

Säästäminen voi olla yksi ratkaisu henkilöriskien varalle, mutta usein, erityisesti nuorilla ihmisillä, ei riittäviä varoja ehdi kertyä niin paljoa, että kaikki henkilöriskit voitaisiin kohdata täysin varustautuneena.

Sosiaaliturva ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset muodostavat käyttökelpoisen ratkaisun henkilöriskiongelmaan.

 

Lähde: Antila, Erwe, Lohi, Salminen, Vapaaehtoinen henkilövakuutus, Finva, 2007

Vakuutusyhtiöpotilaiden hoitoja Vammalaan?

Yle Tampere, 29.11.2010:

Vammalan aluesairaalaa lähdetään uudistamaan ensi vuonna. Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee neliosaista tulevaisuushanketta maanantaina. Ensimmäinen muutos on synnytystoiminnan siirtyminen yliopistosairaalan vastuulle ensi syksynä.

Synnytykset jatkuvat kuitenkin Vammalassa arkisin.

Sastamalan perusturvakuntayhtymän ja aluesairaalan päivystystoiminta puolestaan aiotaan yhdistää alueelliseksi päivystykseksi.

Vammalan aluesairaalaan suunnitellaan käynnistettäväksi myös vakuutusyhtiöpotilaiden hoitoa sekä aivoverenkiertohäiriöisten vuodeosastokuntoutusta. Osana hanketta otetaan käyttöön ns.alue-erikoislääkärimalli yliopistosairaalan ja aluesairaalan yhteistyönä.

Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee toiminnan muutosta maanantaina.

 

Vaihtoehdot vähissä?

Yle Häme:

Vakuutusmeklarit pitävät Pohjantähden sulautumista Pohjola Vakuutukseen huonona asiana. Vakuutusmeklareiden mielestä jos yksi vakuutusyhtiö poistuu kartalta niin silloin tappion kärsivät vakuutuksenottajat. Lue koko uutinen täältä.

 

No enpä olis taas uskonut

Yle kertoo suurena uustisena päivänselviä asioita:

Luminen talvi lisäsi liikennevahinkoja

Alkuvuoden runsaslumiset kuukaudet kasvattivat tuntuvasti liikennevahinkojen määrää. Vuoden alussa vahinkoja tapahtui kolmannes enemmän kuin viime vuoden talvikuukausina.

Myös koko alkuvuoden aikana liikennevahinkoja on ollut huomattavasti enemmän kuin viime vuonna.

Liikennevakuutuskeskuksen kokoamien tietojen mukaan tammi-syyskuussa vakuutusyhtiöille ilmoitettiin runsaat satatuhatta vahinkoa. Määrä on 13 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2009.

Vapaaehtoisen autovakuutuksen piiriin kuuluvia vahinkoilmoituksia tehtiin vieläkin enemmän. Viime vuoteen verrattuna niiden kasvu oli 15 prosenttia ja kappalemäärä yli 260 000.

Kuolemaanjohtaneissa onnettomuuksissa alkuvuoden kehitys on jatkunut myönteisenä. Kuolonkolareita oli tammi-syyskuussa 194 ja niissä kuoli 212 ihmistä. Määrä oli 38 vähemmän kuin viime vuonna.

Mielenkiintoista silti. Ei pidä ihmetellä kun seuraavalla kerralla autovakuutusten laskut ovat taas reilusti edellisiä suuremmat.

Vertailu autovakuutusten eroista julkaistu

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on tehnyt perustieto- ja vertailupaketin yksityishenkilöille Suomessa myytävistä vapaaehtoisista autovakuutuksista eli kaskovakuutuksista.

Oppaalla pyritään auttamaan kuluttajaa valitsemaan itselle sopiva kaskovakuutus sekä selventämään kaskovakuutusten sisältöä.

Kaskovakuutus on autolle otettava vapaaehtoinen vakuutuspaketti, josta korvataan auton omia vahinkoja sen mukaan, miten laajan turvan asiakas valitsee.  Vakuutusyhtiöiden välillä on suuret erot siinä, mitä vaikkapa laajimpaan vakuutukseen automaattisesti kuuluu: Osalla yhtiöistä kaikki vakuutuksen osat kuuluvat automaattisesti laajimpaan kaskoon, osalla vakuutuksen osia voi poistaa ja osalla voi lisämaksusta ostaa lisävakuutusosia, sanoo jaostopäällikkö Leena Snellman Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

Selvityksessä käydään läpi korvattavia vahinkotapahtumia. Olemme pyrkineet selventämään, mitä eri vakuutusosista korvataan ja laittaneet esimerkkejä toisaalta korvattavista ja toisaalta ei-korvattavista vahingoista, sanoo Snellman.

Vakuutusyhtiöiden määritelmät eri korvattavista vahinkotapahtumista vaihtelevat sanamuodoltaan jonkin verran, joten korvattavuus voi tämän vuoksi vaihdella. Lisäksi osa korvattavista vahinkotapahtumista on sellaisia, että vain osa vakuutusyhtiöistä myy kyseisenlaisia tuotteita.

Olemme myös käyneet läpi yleisiä rajoitusehtoja ja yleisiä sopimusehtoja ja Vakuutuslautakunnan lausuntojen avulla selventäneet ehtojen korvauskäytäntöä. Vahingon korvaaminen kaskovakuutuksen esinevakuutusosasta on käyty läpi selvityksessä. Olemme pyrkineet selventämään, milloin auto korjataan, milloin lunastetaan, milloin maksetaan uusarvolunastuksen mukainen korvaus ja milloin yliarvolunastuksen mukainen korvaus.

Perustietopaketin lopussa on taulukot laajimpien kaskovakuutusten ja laajimpien osakaskovakuutusten sisällöstä. Lisäksi on taulukko vakuutusyhtiöiden uusarvolunastus ja yliarvolunastusehdoista.

Tietopakettiin ja vertailuun tästä linkistä.

Lähteet:
http://www.automerkit.fi/turvallisuus/vakuutukset/artikkelit/kattava-vertailu-eri-autovakuutusten-eroista-julkaistu.html?SC=1
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta


Joopa joo, paljon melua tyhjästä

Suomalaiset yksityisasiakkaat vaihtavat vakuutusyhtiötä selvästi aiempaa useammin, kertoo Taloussanomat:

 

”Tuoreen asiakkaiden tyytyväisyyttä vakuutusyhtiöihin mittaavan EPSI Rating -selvityksen mukaan koko toimialan asiakasuskollisuus on kokenut ennen näkemättömän pudotuksen. Etenkin Ifin, Tapiolan ja Pohjolan asiakkaat vaihtoivat yhtiöitä entistä kiivaammin.

Selvityksen mukaan tilanne kielii kovasta kilpailusta. Lisäksi yksityisasiakkaat ovat aiempaa tyytymättömämpiä vakuutusyhtiöihin. He pitävät monen vakuutusyhtiön nettipalveluja hankalana ja palvelua persoonattomana. Etenkin suuret vakuutusyhtiöt saavat kritiikkiä etäisyydestään sekä yksityis- että yritysasiakkailta.

Aiemmin asiakkaat ovat valittaneet liian innokkaasta yhteydenpidosta, nyt esimerkiksi vakuutustarpeiden kartoittamista toivotaan enemmän. Jopa yritykset valittavat yhteydenpidon olevan liian vähäistä.

Kuten parina aiempanakin vuonna myös nyt Lähivakuutus kerää selkeästi korkeimmat pisteet yksityisasiakkailta. Yhtiö on myös pienyrittäjien suosikki ja kuuluu kaikkien yritysasiakkaiden kolmen kärkeen Fennian ja A-vakuutuksen kanssa.

Tutkimus tehtiin kaikissa Pohjoismaissa lokakuussa ja sitä varten haastateltiin 3000 yksityis- ja yritysasiakasta puhelimitse. Eri vakuutusyhtiöt saavat eri asiakkailta ja eri palveluistaan erilaisia arvosanoja.

Esimerkiksi Tapiola saa korvauspalveluistaan korkeimman indeksiluvun yksityisasiakkailta. Toisaalta yritykset ovat tyytymättömiä kokonaisuudessaan Tapiolan palveluihin.

Tapiola ja Pohjola saavat yrityksiltä korvauspalveluistaan huonoimmat pisteet. Tyytyväisimpiä ne ovat Lähivakuutuksen korvauspalveluun.

Yritysten mielestä If palvelee parhaiten, mutta yksityisasiakkaat ovat tyytymättömämpiä Ifin ja Pohjolan palveluun. Selvityksen mukaan sekä If että Pohjola ovat parantaneet hinta-laatusuhdettaan viime vuodesta. Ifin imago on silti vähemmän arvostettu kuin muiden yhtiöiden.

Vaikka vakuutusyhtiöiden palveluun ollaan aiempaa tyytymättömämpiä, suomalaiset yksityisasiakkaat ovat tanskalaisten kanssa edelleen Pohjoismaiden tyytyväisimpiä. Norjalaiset pitävät vakuutusyhtiöiden palvelua kehnoimpana.

Yritysasiakkaiden tyytyväisyys on heikentynyt. Kun vuosi sitten suomalaisyritykset olivat pohjoismaiden tyytyväisimpiä, nyt ruotsalais- ja tanskalaiset pitävät vakuutusyhtiöiden palvelua parempana kuin suomalaiset.”

 

Vakuutuslääketiede

TV 2:n Silminnäkijässä puhuttiin 4.11. vakuutuslääketieteestä. Vakuutuslääketiede on mielenkiintoinen käsite. Miten vakuutuslääketiede eroaa tavallisesta lääketieteestä?

 

Silminnäkijän todistelun perusteella voi perustellusti väittää, että siinä, että sen tarkoitus on säästää vakuutusyhtiön rahoja.

 

Tietenkin, eihän koko vakuutulääketiedettä mihinkään muuhun edes tarvita. En ole koskaan nähnyt tapausta, jossa vakuutusyhtiön lääkäri olisi muuttanut hoitavan lääkärin kielteisen kannan esimerkiksi siihen onko kysymyksessä työtapaturma vai ei.

Olen itsekin ollut aikanaan korvaamassa henkilövahinkoja (en työtapaturmia) ja aika usein piti paperit laittaa yhtiön korvauslääkärille lausunnolle ennen kuin korvauspäätöstä pystyi tekemään. En muista olisiko kertaakaan tullut lausuntoa, jonka perusteella korvauksen olisi voinut maksaa. Toisaalta selvät tapaukset eivät tietenkään edes menneet lääkärille kommentoitaviksi.

Henkilövakuutukset ovat hankala vakuutuslaji. Erityisen hankala laji on lakisääteinen tapaturmavakuutus (tai liikennevakuutus), josta korvataan ansionmenetyksiä ja eläkkeitä. Nämä korvaussummat voivat nousta hyvinkin suuriksi, jolloin vakutuusyhtiöllä on merkittävä intressi olla korvaamatta. Siihen tarvitaan vakuutuslääketiedettä ja vakuutuslääkäreitä.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve toteaa, että hoitavan lääkärin ei pidä olla potilaan asianajaja, eikä tämän pidä ottaa kantaa siihen oikeuttaako potilaan tila joihinkin vakuutusoikeudellisiin korvauksiin. Vakuutuslääkärin tehtävä taas on harkita täyttyykö kussakin tapauksessa lakipykälät, joiden perusteella potilaan tila annetuilla tiedoilla oikeuttaa lainsäädännön tai vakuutusehtojen mukaan korvauksiin.

Edes vakuuttamisen erikoisasiantuntija ei pysty helposti auttamaan vakuutuksenottajaa henkilövahinkoasioissa, sillä kiistat käydään lääketieteellisellä tasolla, ja esimerkiksi vakuutusmeklarilla harvoin on lääkärin pätevyyttä. Siihen mihin vakuutusyhtiö tarvitsee yhden vakuutuslääkärin, näyttää vakuutuksenottaja tarvitsevan ns. tavallisen lääkärin, juristin ja vakuutusmeklarin.

Melko epäreilua, vai mitä?

Useat kertaalleen vakuutusoikeudessa hävityt tapaukset ovat kuitenkin muuttuneet yleisessä tuomioistuimessa vakuutetun eduksi, vaikka vakuutusoikeuden ylituomari Timo Havu totesikin Silminnäkijässä hupaisasti, että ei hänen mielestään vakuutusoikeuden päätökset ole mitenkään muuttuneet käräjäoikeudessa, vaan käräjäoikeus on vain päätynyt niissä tapauksissa erilaiseen ratkaisuun.

Se, että vakuutusyhtiö vain huutaa yhä kovemmalla äänellä EI, kun vakuutuksenottajan todistelu asiassa lähestyy aukotonta, pätee myös muissa vakuutuslajeissa kuin henkilövakuutuksissa. Silloinkaan ei kantaa tarvitse perustella sen paremmin. Kun vakuutusyhtiö on poteronsa kaivanut, niin siellä se yleensä pysyy.

Vahinkovakuutuksissa tosin auttaa usein jo se, että pyytää asiaan vakuutuslautakunnan lausuntoa. Useimmiten ei tarvita prosessia yleisessä tuomioistuimessa. Vakuutusyhtiö korvaa monesti jo siinä vaiheessa kun lautakunta pyytää aineistoa, sillä muuten lautakunnan päätöksestä syntyisi ennakkotapaus ja yhtiöt joutuisivat korvaamaan sen perusteella sitten kaikki ”epämääräiset” vahingot. Toki vahinkovakuutustenkin viimeinen muutoksenhakureitti on yleisen tuomioistuimen prosessi, aina Koerkeinmpaan oikeuteen saakka.

 

Vakuutusyhtiöt lihovat

Ja vakuutuksenottajat laihtuvat.

Verkkouutiset kirjoittaa, kuinka vakuutusyhtiöt (ja pankit) taas tahkoavat jättivoittoja vakuutuksenottajan selkänahasta.

Vakuutusyhtiöiltä pitäisi kokonaan kieltää voiton tekeminen.

Vakuuttamisen vanha periaatehan on ”kaikki yhden puolesta”, ja tuo yksi ei tässä tapauksessa tarkoita vakuutusyhtiötä vaikka siellä niin luullaankin.

Vakuutusyhtiöille lakisääteinen pakko tehdä nollatulos ja valtion palkat, niin eiköhän siitä sitten vakuutuksenottajallekin jotain jää.

 

Suomessa toimivat finanssikonsernit ovat kiepauttaneet itsensä odotuksia parempaan tuloskuntoon.

Tulosten paraneminen tuskin jää pankeissa tähän, sillä pankkien tuloksia nakertanut korkokatteen lasku on taittumassa ja taantuman lisäämät luottotappiotkin ovat jo tasaantumassa. Tosin jatkossa pankkien ja vakuutusyhtiöiden voi olla vaikea päästä yhtä hyviin sijoitustuottoihin kuin tänä vuonna ja erityisesti viime vuonna.

Keskiviikkona osavuosituloksensa julkistaneet OP-Pohjola ja Sampo tekivät kaikin puolin mallikkaat tulokset syyskesällä. Jo aiemmin parantuneista tuloksistaan ovat kertoneet Nordea ja tanskalaiseen Danske Bankiin kuuluva Sampo Pankki.

OP-Pohjolalle heinä-syyskuu oli itse asiassa paras neljännes sitten vuoden 2007. OP-Pohjolan tulos ennen veroja oli heinä-syyskuussa 172 miljoonaa euroa. Pääjohtaja Reijo Karhisella riitti useampikin ilonaihe keskiviikon tiedotustilaisuudessa.

– Korkokate on kääntymässä nousuun, muiden tuottojen kasvu on vahvaa ja luottotappiokehitys jatkaa laskevalla uralla, Karhinen luetteli.

Finanssikriisin hellitettyä pankit ovat käyneet kipakkaa kilpailua sekä talletuksissa että asuntolainoissa. Pankit ovat joutuneetkin taiteilemaan kannattavuuden ja markkinaosuuksien pitämisen välillä. Asuntoluottojen marginaalit ovat laskeneet selvästi reilun vuoden aikana.

– Ottaen huomioon mihin sääntelymaailmaan me olemme menossa, niin meidän pitäisi ymmärtää hinnoitella ne suuremmalla marginaalilla, Karhinen totesi asuntolainamarkkinoista.

Sampo lihoi Nordean tuloksella

Myrskyistä ja muista riesoista huolimatta myös OP-Pohjolan vakuutusbisnes ylsi heinä-syyskuussa hyvään tulokseen. Myös Sammon vakuutustoiminta rullasi mainiosti syyskesällä, mutta Sammon todellinen kultajyvä oli sen Nordea-potti. Sammon tulos ennen veroja oli heinä-syyskuussa 338 miljoonaa euroa, josta suurin ansio kuuluu osakkuusyhtiö Nordean loistavalle tuloskunnolle.

Sampo on Nordean suurin omistaja reilun kahdenkymmenen prosentin potilla.

– Olemme monta kertaa sanoneet, että haluamme vielä nostaa omistustamme hieman. Sammon konsernijohtajaa Kari Stadigh totesi keskiviikkona.

Ruotsin valtio on ilmoittanut saattavansa vähentää omistustaan Nordeassa. Sampo seuraakin nyt mielenkiinnolla, mitä Ruotsin valtio osakepotilleen tekee.

Miksi autovakuutukset ovat nykyään hävyttömän kalliita?

( YLE Kainuu)

Korjaamotyö on vakuutusyhtiöille usein liian kallista. Määräykset sanelevat myös mitä saa hitsata ja mitä ei. Pienikin kolari voi päätyä lunastukseen.

Vakuutusyhtiöt lunastavat autoja jo pienienkin vaurioiden takia. Mikäli kolhaisu on vaurioittanut jotain runko-osaa, on lunastus edessä lähes poikeuksetta.

Kyseessä ei ole se, että autot olisivat heikompirakenteisia vaan turvallisuusmääräykset. Esimerkiksi runkopaloja ei voi hitsata paloista.

Runko-osat on valmistettu suurlujuusteräksestä, joten pätkän vaihtaminen ja hitsaaminen on kielletty. Jos verrataan 1975-mallista autoa ja 2001-malliseen autoon, niin vanhaa autoa voi hitsata myös runko-osilta, mutta uutta ei.

Lunastuskuntoon romuttuneesta uudehkosta autosta valtaosa voidaan hyödyntää.

Lunastukseen päätyvästä autosta voidaaan myydä tai kierrättää lähes kaikki osat. Suurin osa tekiikan eri komponenteista päätyy hyllyyn jälleen myytäväksi.

Autot puretaan kokonaan ja osista myydään 85 prosenttia. Runko pätyy yleensä prässiin ja kierrätettäväksi.