Tagged: vakutuusmeklari

Henkilöriskit

Henkilöriskit horjuttavat ihmisten taloudellista turvallisuutta. Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 

  1. Ennalta arvaamattomiin, ei toivottuihin
  2. Väistämättömiin, elämän kulkuun kuuluviin

 

Tapahtumat tai olosuhteet voivat estää joko kokonaan tai osittain riittävien ansioiden hankkimisen.

Ihmisen kuolema voi johtaa siihen, että hänen velkansa jää maksamatta tai huollettavana olevat henkilöt jäävät vaille riittävää toimeentuloa.

Sairaus tai tapaturma voi aiheuttaa huomattavia hoitokustannuksia ja sairaus tai vammautuminen voi johtaa työkyvyttömyyteen ja ansaintakyvyn heikkenemiseen, ainakin väliaikaisesti.

Työtön voi jäädä ilman tuloja.

Työuran päätyttyä työtulot lakkaavat. Ellei säästöön ole kertynyt riittäviä varoja, syntyy vakavia ongelmia.

Sen lisäksi, että mietitään ennalta arvaamattomia ja ei toivottuja tapahtumia, on vastattava myös kysymykseen, mitä tapahtuu, jos elän. Kysymystä ei tarvitse ajallisesti rajoittaa pelkästään eläkeikään, vaan aikaisemminkin voi tulla vastaan elämäntilanteita, jolloin normaalit tulot eivät riitä.

Henkilöön voi kohdistua myös muita kuin taloudellisia riskejä, esimerkiksi fyysiseen turvallisuuteen, sosiaaliseen arvostukseen, ihmissuhteisiin tai mielen tasapainoon kohdistuvat riskit.

Henkilöriskit ovat todennäköisyydeltään ja vakavuusasteeltaan erilaisia ja riippuvatkin usein voimakkaasti elämänvaiheesta.

Lapsuuteen ja opiskeluun liittyvä toimeentuloriski on periaatteessa aina etukäteen tiedossa . Toimeentulo riippuu yleensä vanhemmista ja yhteiskunnan tukijärjestelmistä.

Korkeasta iästä johtuva voimien hupeneminen ja työstä vetäytyminen ovat elämän lainalaisuuksia ja jonkinlaisella todennäköisyydellä tiedossa etukäteen.

Korkeassa iässä kuolemaa ei yleensä voida pitää odottamattomana tapahtumana, vaikka tarkkaa ajankohtaa ei tiedetäkään. Sen sijaan esimerkiksi 30 vuotiaana kuoleminen on melko epätodennäköistä, mutta niin tapahtuessa seuraukset ovat usein laajoja ja raskaita.

Työttömyys on riski, jota ei esiinny lapsilla tai vanhuksilla. Sen sijaan aktiivi-ikäiseen kohdistuessaan sen vaikutukset ovat vakavia.

Säästäminen voi olla yksi ratkaisu henkilöriskien varalle, mutta usein, erityisesti nuorilla ihmisillä, ei riittäviä varoja ehdi kertyä niin paljoa, että kaikki henkilöriskit voitaisiin kohdata täysin varustautuneena.

Sosiaaliturva ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset muodostavat käyttökelpoisen ratkaisun henkilöriskiongelmaan.

 

Lähde: Antila, Erwe, Lohi, Salminen, Vapaaehtoinen henkilövakuutus, Finva, 2007

Vakuutusten kilpailuttaminen

Moni ei viitsi kilpailuttaa vakuutusturvaansa, koska vakuutusten vertaileminen on niin työlästä ja hankalaa. Vaihtoehtoja on liikaa, eikä niitä pienellä präntättyjä kuitenkaan kukaan jaksa lukea.

On paljon helpompi ostaa sitä mitä ovesta sisään kaatunut vakuutuskauppias sattuu tarjoamaan, ja kiroilla vasta sitten kun vakuutus ei korvannutkaan mitään.

”Ostaminen on raskasta työtä. Asiantuntijan on karsittava vaihtoehdot asiakkaan puolesta enintään muutamaan.” sanoo Jari Parantainen.

Tuohon ajatukseen sisältyy vakuutumeklaritoiminnan kilpailutuspalvelun koko idea.

Meklarin työtä on karsia pois sellaiset vakuutusvaihtoehdot, jotka eivät kertakaikkiaan sovi asiakaan tilanteeseen tai budjettiin. Muutamasta jäljelle jääneestä vaihtoehdosta onkin sitten jo paljon helpompi valita se itselle sopiva.

Vakuutusturva kannattaa kilpailuttaa vakuutuslaji kerrallaan, vaikka vakuutusyhtiöt milellään antavatkin vain ns. kokonaistarjouksia. Kokonaistarjous kuulostaa siltä, että se olisi kokonaisedullinen paketti. Näin ei kuitenkaan ole.

Eri vakuutuslajien hinnat vaihtelevat yhtiöittäin huomattavastikin, vaikka kokonaisuutena tarkastellen hinnat voivat olla samalla tasolla. Ongelmaksi muodostuukin se, että yhtiöt eivät hevin myönnä yksittäisiä vakuutuksia, joita on tarjottu kokonaispaketin osina.

Pala kerrallaan kilpailuttamalla vältetään tämä onglema. Lisäksi vakuutusten valinta helpottuu, kun se voidaan tehdä pienemmästä määrästä vaihtoehtoja.

Useimmiten asiakkaan vakuutusturva voidaan rakentaa optimaaliseksi vain valitsemalla eri yhtiöiden tuotteita eri tarkoituksiin. Yhden yhtiön kokonaispaketilla harvoin saavutetaan parasta mahdollista turvaa, eikä taatusti optimaalisinta hinta/ laatu -suhdetta.

Vakuutusten sijoittaminen useampaan vakuutusyhtiöön ei myöskään tee asioiden hoidosta yhtään sen vaikeampaa kuin jos ne olisivat yhdessä yhtiössä, vaikka näin helposti annetaankin ymmärtää. Ei, hoidit vakuutuksesi sitten itse tai meklarin avustuksella.

Onhan yhdenkin vakuutusyhtiön sisällä tapaturma-asiat hoidettava tapaturmavakuutusosastolla, vastuuvakuutusasiat vastuuvakuutusosastolla, autovakuutusasiat autovakuutusosastolla, jne. Ja vahingot vielä erikseen samanlaisen jaon mukaisesti eri paikoissa.

Nimetty yhteyshenkilökään ei paljoa auta, vaikka hänet joskus tavoittaisikin. Samaa reittiä asiat kulkevat joka tapauksessa. Ja voisin vaikka lyödä vetoa, että vakuutusyhtiön yhteyshenkilö ei kovin innokkaasti pidä asiakkaan puolia omaa työnantajaansa vastaan jos tulee erimielisyyksiä esimerkiksi vahinkojen korvaamisesta.

 

Kilpailuta vakuutusturvasi. Se kannattaa. Ota tarkasteluun yksi osa-alue kerrallaan niin projekti ei paisu hallitsemattoman laajaksi ja päätöksenteko on helpompaa.


Riskienhallinnalla vakuutusmaksut puoleen

Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole hankkia mahdollisimman paljon vakuutuksia mahdollisimman halvalla.

Soittelin kerran mahdolliselle asiakkaalle, jonka olin jo tavannut aikaisemmin, kyselläkseni tehdäänkö kaupat. Siihen aikaan tarjosin asiakkaille pääasiassa vakuutusmaksusäästöjä. Kaveri totesi, että vakuutusyhtiöt käyvät ihan omatoimisestikin tyrkyttämässä alennuksia, ja ettei hän nyt ollut kiinnostunut muista alennuksista.

Kaveri ei ihan täysin ymmärtänyt mikä vakuutusmeklarin tarkoitus loppujen lopuksi oli. Ei se varmaan hänen syynsä ollut. Kun tyhmästi kysyy, niin tyhmästi vastataan.

Suomalaisissa yrityksissä riskienhallinta on usein hoidettu ottamalla kaikki mahdolliset vakuutukset. Kaiken lisäksi mahdollisimman pienillä omavastuilla. Yleensä ei ole pohdittu omaa riskinkantokykyä ollenkaan saati suhteutettu sitä mahdollisten vahinkojen sattumistiheyteen.

Kun ryhdyt ottamaan itse vastuuta riskeistäsi, ensimmäinen homma koko projektissa on määrittää riskinkantokykysi. Jos et tiedä minkä kokoiset vahingot vaikuttavat maksuvalmiuteesi, ei lopullakaan sekoilulla ole paljoa merkitystä. Loppujen lopuksi kyse on aina rahasta, tai paremminkin sen riittävyydestä.

Kun tiedät vahinkojen vaikutuksen talouteesi, voit alkaa tunnistaa riskejä. Ei ole oleellista kaivella aivan kaikkia pikkuriskejä loputtomasti, vaan keskittyä kaikkein tärkeimpiin. Tosin tässä vaiheessa et välttämättä vielä tiedä minkä kokoisia riskisi ovat.

Tunnistuksen jälkeen riskit on arvotettava. Millaisen vahingon maksimissaan kukin riski voi aiheuttaa? Vahingon suuruus kannattaa määritellä Euroina. Jos paloriskisi on vaikka kohtalainen tai merkittävä, mistä tiedät riittääkö oma riskinkatokykysi sen pitämiseen vai olisiko se syytä vakuuttaa?

Jos toiminnassasi esiintyy riski, jonka suuruus maksimissaan on 100.000€ ja sattumistiheys kerran sadassa vuodessa, sen kustannus yhdessä vuodessa on 1.000€. Nyt pääset jo vähän varautumaan sen varalle.

Mistä sitten tietää milloin mainittu sata vuotta alkaa tai loppuu? Ei sitä tiedäkään. Jos oletamme olevamme kyseisen aikajakson puolivälissä, meillä on aikaa varautua riskin toteutumiseen vielä 50 vuotta. Silloin sen kustannus on 2.000€ vuodessa.

Kun vahinkojen vuosikustannuksia verrataan nyt aikaisemmin määriteltyyn riskinkantokykyyn, huomaat ettei kaikkia muoviämpäreitä kannatakaan vakuuttaa. Voit selkeästi kantaa kustannukset itse. Olen nähnyt sellaisiakin tirehtöörejä, jotka laittavat silmää räpäyttämättä 75.000€ uuteen autoon, mutta ikivanhat toimistokalusteet on vakuutettu kaiken varalta mahdollisimman pienellä omavastuulla.

 

Käytä valtaosa riskienhallintaan suunnatuista rahoista riskien poistamiseen ja pienentämiseen. Kasvatat samalla firmasi riskitietoisuutta, joka vähentää vahinkoja entisestään. Ota vakuutus vain kaikkein suurimpien riskiesi varalle. Muutamassa vuodessa saat pudotettua vakuutusmaksusi vähintään puoleen.

 

Rikastumiskielto puree Keilaniemessäkin

Vakuutussopimuslain 57§ 2 momentissa säädetään, että vakuutuksenantajalla (vakuutusyhtiö) ei ole velvollisuutta korvata ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vahingon johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Vakuutuksenottaja tai vakuutettu ei lain mukaan saa hyötyä perusteettomasti vahinkotapauksen johdosta. Vakuutuksen tarkoitus on korvata todellinen menetys, joka vahinkotapahtumasta aiheutuu.

 

57 §
Ylivakuutus

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Vakuutuksenantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutuksenantajan tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus on suoritettava vakuutusmäärän mukaisena, paitsi milloin vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.

 

 

Rikastumiskielto on vahingonkorvausoikeudellinen periaate, jota sovelletaan myös vahinkovakuutuksessa. Rikastumiskiellosta voidaan poiketa vain tilanteessa, jossa vakuutusmäärä on olennaisesti perustunut vakuutusyhtiön edustajan tekemään arvioon.

 

Rikastumiskieltoa sovelletaan myös aslivakuutustlanteessa: Vakuutus korvaa vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen suhde osoittaa. Paitsi, jos vakuutusmäärä perustuu vakuutusyhtiön edustajan tekemään arvioon.

  

58 §
Alivakuutus

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen suhde osoittaa. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutuksenantajan tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus on suoritettava vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän mukaisena.

 

Pidä huolta, että omaisuusvakuutuksesi vakuutusmäärät ovat oikeita. Muussa tapauksessa menetät rahaa ennemmin tai myöhemmin (ja paljon tai vähän kerrallaan)

 

Miksi käyttäisit vakuutusmeklarin palveluita?

Muutat jo nyt vakuutuksen avulla äkillisen ja odottamattoman investoinnin (vahingon aiheuttamat kustannukset) budjetotavaksi kuluksi (vakuutusmaksu). Vakuutusmeklarin avulla muutat myös vakuutusten hallinnoinnista ja riskienhallinnan suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kiinteät kustannukset muuttuvaksi kuluksi.

Suomeksi sanottuna säästät siis omaa ja alaistesi aikaa tähdellisempiin hommiin. Ei sillä, että vakuutusasiat ja riskienhallinta olisivat turhaa puuhastelua, mutta yrityksesi kannalta on oleellisempaa sijoittaa kalliit (yleensä) kukausipalkkalaiset asiantuntijasi tuottavamapiin tehtäviin, itsestäsi puhumattakaan. Vai maksatko mielelläsi siitä, että saat tehdä aina kaiken itse? 

 

  • Siivoatko toimistosikin itse?
  • Väkerrätkö ennakopidätys-, alv- ja eläkeilmoituksia yökaudet?
  • Oletko ässä mainosgraafikko?
  • Konttaatko itse IT hommissa?
  • Vaihteletko kaikkien autojenne renkaat syksyin keväin?
  • Pidätkö vakuutusehtoja iltalukemisenasi?

 

Vakuutusmeklareilla on yleensä vuosien kokemus vakuutusalata, vaikka nykyisin vakuutusmeklariksi pääsy ei vakuutusalan työkokemusta edellytäkään.* Vakuutusmeklarin asiakkaana saat käyttöösi vuosien työkokemuksen alalta. Sellaisen hankkimiseen muulla keinoin palaisi aikaa ja rahaa niin paljon, ettei se ole mielekästä.

Meklari tuntee vakuutustoiminnan lainalaisuudet ja käytännöt. Hän osaa hakea sinulle juuri sellaisen vakuutussuojan, jonka tarvitset, etkä joudu ostamaan sitä mistä vakutuusyhtiön myyjä sattuu saammaan parhaat myyntipalkkiot.

 

Moniko vakuutusyhtiön myyjä kertoo, että ota tuon toisen yhtiön vakuutus kun se on parempi tai halvempi (tai molempia)?

 

Meklari pitää puoliasi loppuun saakka, onhan hän sinun etusi ajaja vakuutusasioissa.

 

Mitä luulet, kuinka kauan vakuutusyhtiön yhteyshenkilösi pitää puoliasi omaa palkanmaksajaansa vastaan?

 

Etsi hyvä vakuutusmeklari, niin voit keskittyä rahan tekemiseen kun meklarisi keskittyy sen säästämiseen.

 

* Ennen nykyisen vakuutusedustuslain (VedL / 2005/570) voimaantuloa vakuutusmeklariksi rekisteröitäviltä edellytettiin vakuutusalan työkokemusta. Nykyisin ammattitaito on osoitettava suorittamalla Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen vakuutusmeklaritutkintolautakunnan järjestämät tentit.