Category: Riskienhallinta

Yrityksen turvallisuuden kehittäminen

Liiketoiminnan turvallisuutta voidaan taata mm.

  • ydintoiminnan varmistamisella
  • tilojen suojaamisella
  • toimintaedellytysten varmistamisella
  • työntekijöiden riskitietoisuuden ja valmiuksien kehittämisellä
  • liikesuhteissa käyttäytymisen ohjeilla
  • varajärjestelyjen ennakkosuunnittelulla

Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää ydintoiminnan, kuten tuotannon ja tuotekehityksen varmistamista. Eismerkiksi tehtaassa koneiden kunnossapitoa, työvaiheiden ohjaamista, henkilöstön osaamisen ylläpitoa, jne.

Edellä oleva tarkoittaa yleensä elintärkeiden järjestelmien, tietojan ja yhteyksien toiminnan hallintaa ja henkilöstön osaamisen ylläpitoa.

Kiinteistössä, kuten toimistossa, asiakas- ja muissa työtiloissa, tulee sallia liikkuminen ainoastaan ennalta tunnistetuille henkilöille.

Työvälineiden ja muun omaisuuden tulee säilyä ehjänä ja käyttökuntoisena.

Toimintaedellytykset, kuten sähkön- ja vedensaati tulee varmistaa.

Kiinteistöä ja ympäristöä uhkaaviin vaaroihin, kuten tulipaloihin tulee varautua.

Henkilöstön riskitietoisuus ja toimintakyky takaavat yllättävissäkin tilanteissa oikean toiminnan. Siksi on tärkeää, että rekrytoinnissa arvioidaan henkilöiden luotettavuus ja lojaalisuus ja että valmiukisista huolehditaan säännöllisesti kouluttamalla ja tiedottamalla työpaikalla, liikesuhteissa ja vapaa-ajalla noudattettavista käytännöistä ja toimintaohjeista.

On myös tärkeää seurata työkykyä ja huolehtia fyysisestä suojauksesta noudattamalla turvallisuusmääräyksiä.

Matkustamiseen ja ulkomaankomennuksiin liittyvät riskit ja turvalliset käytännöt tulee selvittää henkilöstölle.

Henkilöstön riskitietoisuuden taso ja kehittyminen voidaan koota yrityksen osaamistietokantaan.

Ulkopuoliset, kuten kilpailijat ja liikekumppanit ovat kiinnostuneita yrityksen toiminnan tiedoista ja osaavista ihmisistä. Liikesuhteissa toimittaessa on noudatettava yrityksen johdon määrittelemää suojaustasoa.

On tärkeää sopia yhteisistä käytännöistä, liittää ne sopimuksiin sekä sopia väärinkäyttötapauksille vahingonkorvaus tai sakko.

Varajärjestelyjen suunnittelulla varaudutaan kriittisten ja tärkeiden toimintojen jatkamiseen yllättävissä tilanteissa. Toimenpiteet kuvataan tärkeiden toimintojen toipumissuunnitemissa.

Vastuulliesn koordinoijan on tärkeää luoda luottamuksellinen suhde eri yritysten asiantuntijoihin ja viranomaisiin. Riskien hallintatehtävissä on huolehdittava mys varahenkilöjärjestelyistä esimerkiksi sillä, että vastuullisen tulee dokumentoida toimintansa ja jakaa tietoa ainakin esimiehelleen.

Riskienhallinnan koordinoijan on tärkeää suunnata painopistettä henkilöstön aiheuttamien tahattomien tai tahallisten tilanteiden, jopa rikosten, estämiseen eikä ainoastaan ulkoisten uhkien torjuntaan.

Jokainen julkisuuteen tullut sisäinen rikosepäily mustaa yrityksen mainetta,

Riskien hallinnan ohjaaminen vain ulkoisten uhkien torjuntaan mahdollistaa sisäisten virheiden jatkumisen.

Erityisesti yrityksen omistajien ja sijoittajien tulee kiinnittää huomio riskien hallintatyön painopisteiden analysointiin.

 Lähde: Tuija Kyrölä, Esimies ja tietoriskien hallinta, WSOY 2001

Kaatuileminen käy kalliiksi

Ilmatieteenlaitos, 11.1.2012:

Talviaikaisista liukastumisista ja kaatumisista aiheutuu jopa yli 600 miljoonan euron kustannukset.

Lukuun sisältyvät työtapaturmavakuutuksesta maksettavien korvausten lisäksi vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta, erilaisista vastuuvakuutuksista sekä yhteiskunnallisista menetyksistä aiheutuvat kulut ja korvaukset. Kokonaisuudesta arviolta puolen miljardin euron menetykset syntyvät vuosittain sairaanhoitokuluista sekä työpanoksen ja hyvinvoinnin menetyksistä.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksettiin vuonna 2010 korvauksia liukastumis-, kaatumis- ja putoamistapaturmista 135,6 miljoonalla eurolla. Tästä valtaosa on talviaikaisia liukastumisia.

Tuoreet kustannustiedot liukastumisista ja kaatumisista osoittavat, että kaatumiset ovat suomalainen kansantauti.

”Yleensä hyvin pieni osa tapaturmista aiheuttaa suuren osan korvauksista. Valtaosa tapaturmista on lieviä ja kustannusvaikutuksiltaan melko pieniä”, kertoi Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho.

Sysi-Ahon mukaan korvaussuorituksia voidaan maksaa vielä hyvinkin pitkän ajan kuluttua tapaturman sattumisesta.

Tarpeettomia kärsimyksiä ja kustannuksia vähennettävä ponnekkaasti Yksi kaatumistapaturma maksaa keskimäärin 6 000 euroa.

Tutkimusten mukaan joka kolmas suomalainen liukastuu talviaikaan ja jopa puolet kaatujista on alle 30-vuotiaita.

Kaatumisten takia hakeutuu ensiapuun jopa 80 000 suomalaista vuosittain. Liukastumiset, kaatumiset ja putoamiset ovat syynä myös noin 30 prosenttiin kaikista ilmoitetuista työtapaturmista.

”Tarvitsemme yhteiskunnassa monipuolisia keinoja liukastumisten ja kaatumisten torjunnassa. Jalankulkusään seuraaminen, kelinmukaiset jalkineet liukuesteineen, tasapainokyvyn ylläpito sekä ulkoalueiden talvikunnossapito ovat parhaat jokamiehen lääkkeet liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi”, korosti Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin liukkaista jalankulkukeleistä. Silloin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota jalkineiden valintaan ja käyttää liukuesteitä. Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen lisäksi tietoa saa myös YLE:n teksti-tv:n sivulta 408 ja YLEn maakuntaradioista.Tiedotteessa kerrotaan maakunnittain liukkauden syy ja ajankohta.

Helsingissä järjestetyssä Pysy pystyssä -seminaarissa käsiteltiin talvijalankulun turvallisuuden viimeisimpiä tutkimustuloksia, hankkeita liukastumisten ehkäisemiseksi sekä erityisesti kustannuksia tuoreimpien tilastotietojen valossa.

Putket ja vakuutus

Yle Pohjanmaa, 4.12.2011

Vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöt vesivahingon sattuessa vaihtelevat. Yhteistä kuitenkin on, että mitä vanhemmat putket, sitä vähemmän kustannuksista korvataan.

Putkiremontti on edelleen kuuma aihe monessa taloyhtiössä. Eniten päänvaivaa aiheuttavat remontin kustannukset. Moni ei kuitenkaan tule ajatelleeksi sitä, millaisia korvauksia vakuutusyhtiöt maksavat kohteissa, joissa remonttia on siirretty ja vanhoille putkille sattuu hajoaminen.

– Vakuutusyhtiöillä on omat ehtonsa. Kaikille lienee yhteistä, että kun talo tulee tiettyyn ikään, kiinteistön omistajan pitää itse remontoida putket, vakuutusyhtiö ei halua remonttia korvata, toteaa Etelä-Pohjanmaan Isännöitsijöiden puheenjohtaja Vesa Mäkelä.

Vanhoista putkista ei korvata välttämättä mitään.

Ikäpoistoja tehdään eri tavoin putkien korjauksen sekä vesivahingosta aiheutuneiden korjaus- ja kuivaustöiden korvaamisessa.

Kiinteistövakuutuksessa onkin kaksi osaa: laitevakuutus ja vuotovahinkovakuutus. Laitevakuutuksen alla olevien putkitöiden korvausprosentti saattaa poistua jopa kokonaan. Vuotovahingoissa ikäpoistot ovat hivenen pienempiä.

Esimerkiksi 1980-luvulla rakennettujen putkien hajotessa liikutaan putkistotöiden osalta jo hyvinkin pienissä korvausmäärissä. Ikäpoistot saattavat olla 60 prosenttia tai enemmänkin. 1970-luvun puolivälissä ja sitä aiemmin tehtyjen putkien kohdalla ei korvata välttämättä enää mitään.

– Jos on 1960-luvulla tehty talo ja putkiremontti tekemättä, niin putkistotöitä ei korvata lainkaan ja vuotovahingoissakin puolet kustannuksista tai enemmän jää korvaamatta. Se on iso määrä euroja vesivahingoissa, joissa kustannukset kohoavat tuhansiin ja jopa kymmeniintuhansiin euroihin, Mäkelä kertoo.

Osakkeenomistajat eivät ole perillä korvausasioista.

Yksittäisille osakkeenomistajille korvausasiat, kuten ikäpoistot, ovat harvoin tiedossa. Harva tietää myöskään, että taloyhtiön vakuutus ei korvaa esimerkiksi tilapäismajoitusta vesivahingon sattuessa, vaan asia pitää olla hoidossa omassa kotivakuutuksessa.

– Silloin tällöin tulee vastaan tilanne että vuotovahingon aikana asukas kysyy, mihin hotelliin nyt voi mennä kun paikat laitetaan kuntoon ja oletetaan että taloyhtiön vakuutuksesta korvataan. Näin ei kuitenkaan ole, Etelä-Pohjanmaan Isännöitsijöiden puheenjohtaja Vesa Mäkelä kertoo.

Viime vuosina putkiremonteissa on otettu käyttöön vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä, kuten sujutus ja putken pinnoittaminen. Näiden osalta vakuutusyhtiöiden korvausmenetelmät eivät ole vielä vakiintuneet.

– Näiden osalta on odotettu vakuutusyhtiöiden kannanottoa, miten tällaiset käsitellään. Osa katsoo tällä tavoin korjatut putket alkuperäiseksi, osa vähentää 20 vuotta putken iästä. Nämä on hyvä käydä läpi, kun putkiremontti lähestyy.

Esimerkiksi Seinäjoen alueella on käytännön kautta havaittu, että putket kestävät noin 40 vuotta jos asennusvaiheessa ei ole tehty isompia virheitä. Siinä vaiheessa tulee Mäkelän mukaan vakavasti pohtia, kuinka pitkälle putkilla enää pärjää.

Jos putket ovat riittävän vanhoja voi käydä vielä niinkin, että et saa vakuutusta ollenkaan tai vakuutusyhtiö jopa irtosanoo voimassa olevan vakuutuksen.

Älkää ottako muiden vastuita kontollenne!

Helsingin Sanomat 26.11.2011

Huoltoyhtiön toimitusjohtaja oli vastuussa viime talvena Helsingin Hakaniemessä sattuneesta turmasta, jossa iäkäs mies kuoli jäätyään katolta pudonneen jäälohkareen alle.

Näin arvioi Helsingin käräjäoikeus, joka perjantaina määräsi toimitusjohtajalle sakkorangaistuksen kuolemantuottamuksesta.

Taloyhtiö oli sopinut huoltoyhtiön kanssa, että huoltoyhtiö tarkkailee katon lumitilannetta ja tarvittaessa varoittaa kadulla kulkijoita.

Huoltoyhtiö oli kadulta käsin tarkkaillut kattoa turmapäivän aamuna ja jo aiemmin asetellut seinää vasten lankkuja kulkijoita varoittamaan. Taloyhtiön puomeja ja lippusiimoja ei käytetty.

Oikeus ei pitänyt katutasolta katselua ja lankkujen asettelua riittävän huolellisena työnä. Tarkkailua olisi pitänyt tehostaa, koska sää oli lauhtunut pakkasesta nollan tuntumaan.

Huoltoyhtiöiden etujärjestössä Kiinteistöpalvelut ry:ssä tapaus on aiheuttanut kiireitä, koska taloyhtiöt haluavat lisätä huoltoliikkeiden vastuuta kiinteistöjensä turvallisuudesta.

”Ilman korvausta se ei käy. Ympärivuorokautinen lumivalvonta edellyttäisi vartiointia kolmessa vuorossa”, huomauttaa Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Käräjäoikeus määräsi toimitusjohtajalle kuolemantuottamuksesta neljäkymmentä päiväsakkoa, joka tekee 720 euroa.

Sakkoja suurempi summa maksettavaa koituu muun muassa asianomistajien oikeudenkäyntikuluista.

Tuomitun asianajaja pitää selvänä, että päätöksestä valitetaan.

Vastuuvakuutuskaan ei kata sopimukseen perustuvan vastuun aiheuttamaa korvausvelvolvollisuutta.

Joskus riskinotto kannattaisi

Huhtikuun 1. päivänä vuonna 1976 Steve Jobs, Stephen Wozniac ja Ron Wayne istuivat Waynen asunolla Kaliforniassa laatimassa osakassopimusta. Herrat perustivat Apple Conputerin.

Omistusosuudet jaettiin seuraavasti: Jobs 45%, Wozniac 45% ja Wayne 10%

Waynea alkoi kuitenkin pian hirvittää.

Häneltä oli aikaisemmin kaatunut yritys.

Jobsin alkaessa suunnitella lainanottoa ja käyttäessä yhä enemmän rahaa Wayne alkoi muistella oman yrityksensä kaatumista.

Jobsilla ja Wozniakilla ei ollut henkilökohtaista omaisuutta, mutta Waynellä oli säästöjä patjan sisällä.

Apple oli aluksi yritysmuodoltaan avoin yhtiö, joten osakkaat olivat henkilökohtaisesti vastuussa sen veloista. Wayne pelkäsi saavansa mahdolliset velkojat peräänsä.

12.4.76 hän meni Santa Claran piirikunnan rekisteritoimistoon ja ilmoitti vetäytyvänsä yhtiön osakkuudesta.

Hän sai 10% osuudestaan hyvityksenä 2.300 dollaria.

Jos hän olisi jäänyt yhtiöön ja pitänyt 10% osuutensa, olisi sen arvo vuoden 2010 lopussa ollut noin 2,6 miljardia dollaria.

Wayne asui tuohon aikaan yksin pienessä talossa Pahrumpin pikkukaupungissa Nevadassa, eläen sosiaaliturvan varassa.

Arvaa harmittiko?

Kuulemma ei.

Lähde: Isaacson, Steve Jobs, Otava 2011

Tulipalossa tyhmyys tiivistyy

Yle Uutiset 8.11.2011

Tuoreen kyselyn perusteella suuri osa suomalaisista ei tiedä, mitä tehdä, kun kerrostalossa syttyy tulipalo. Lähes joka kolmas lähtisi savuiseen porraskäytävään, vaikka savu ja häkä ovat palojen yleisin tappajakaksikko.

Asia ilmenee Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja vakuutusyhtiö Ifin teettämästä kyselystä.

Viranomaiset korostavat, ettei tulipalotilanteessa tule mennä savuiseen porraskäytävään. Jos palo ei ole omassa kodissa, viisaampaa on soittaa hätänumeroon ja jäädä kerrostaloasuntoon odottamaan apua.

Häkä on hajuton, mauton ja väritön kaasu, joten sitä on erittäin vaikea havaita.

Kyselystä ilmeni myös, että vain joka toisesta kotitaloudesta löytyy sammutuspeite. Käsisammuttimia on joka viidennessä taloudessa. Pakollinen palovaroitin löytyy sentään yhdeksästä kymmenestä taloudesta.

Heikoimmin tulipaloihin varautuneet ovat nuoret aikuiset, erityisesti opiskelijat. Sammutuspeite ei nimittäin sovi kaikkien sisustukseen.

Kyselyn perusteella sammutuspeite koetaan edulliseksi, hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi. Kuitenkin vain joka toinen, jolla peitettä ei ole, on ajatellut hankkia sen. Erityisesti nuoria askarruttaa sammutuspeitteen ulkonäkö. Joka kolmas 18 − 35-vuotias sanoo, että sammutuspeite ei sovi sisustukseen, kun muusta väestöstä näin ajattelee joka neljäs.

Suomessa syttyy vuosittain noin 3 500 asuntopaloa eli kymmenisen paloa vuorokaudessa. Tänä vuonna asuntopaloissa on kuollut noin 50 ihmistä.

Paloturvallisuuskyselyyn vastasi runsaat tuhat suomalaista.

Tietoriskit

Tietoriskin kohteina yrityksessä ovat esimerkiksi tietojenkäsittelylaitteet ja -yhteydet, ohejmistot ja tiedostot, arkistomateriaali ja asiakirjat ja rekisterit.

Tietoa uhkaavat vaarat ovat suurin piirtein samat kuin omaisuusriskien toteutuminen, mutta toteutumismuodot ovat osittain erilaisia.

Tietojenkäsittely turvallisuus on olennainen osa liiketoiminnan turvallisuutta. Yritystoiminnan riippuvuus tietojenkäsittelystä on suuri ja kasvaa koko ajan.

Mm. hajautettu toiminta, verkostoituminen, rationalisointi, elektroninen kaupankäynti, kansainvälinen rahaliikenne, paperiton toiminta ja asiakasyhteyksien hoito perustuvat atk järjestelmiin ja verkkoihin.

Tietoturvallisuuden perusedellytys on, että tietojen ja ohjelmien varmistukset ovat kunnossa. Korvaavia laitteita on aina saatavissa, mutta ohjelmien ja varsinkin tietojen tuhoutuminen tai joutuminen vääriin käsiin vahingoittaa aina yrityksen toimintaa ja mainetta.

Pahimmillaan se voi aiheuttaa koko liiketoiminnan loppumisen.

Turvatoimet tietojärjestelmien suojaamiseksi varmistavat tietojen häiriöttömän käsittelyn. Investoinnit voidaan laskea liiketoimintaan liittyviin ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin.

Turvatoimien lisäksi yrityksen kannattaa varautua tietojenkäsittelyyn kohdistuviin vahinkoihin ja niiden aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin.Turvatoimet ovat harvoin täysin aukottomia.

Voi tapahtua myös vahinkoja, joihin ei osata tai voida varautua.

Omaisuusvakuutukset eivät yleensä korvaa tietokoneessa tai muussa elektroniikkalaitteessa oleville tiedostoille ja ohjelmille aiheutuneita vahinkoja.

Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut tieto- ja tietoliikennetekniikalle tietoliikenteen häirintä (esim. käytönestohyökkäys), tietomurto (esim. hakkerointi) tai vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle (esim. tietokonevirus).

Vastuuvakuutukset korvaavat vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ne korvaavat myös henkilätietolain 47 pykälässä tarkoitetun taloudellisen vahingon johonkin tiettyyn pieneen euromäärään saakka. Vakuutuksen korvauspiirillä ei ole vaikutusta lain määräämään vastuuseen aiheutetusta taloudellisesta vahingosta.

47 §
Vahingonkorvausvelvollisuus

Rekisterinpitäjä on velvollinen korvaamaan sen taloudellisen ja muun vahingon, joka on aiheutunut rekisteröidylle tai muulle henkilölle tämän lain vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Vahingonkorvauksesta on muutoin voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 2 ja 3 §:ssä, 3 luvun 4 ja 6 §:ssä sekä 4, 6 ja 7 luvussa säädetään.

Lähde: Pellikka, et.al., Omaisuuden vakuuttaminen, Suomen Vakuutusalan Koulutus ja Kustannus, 1998

Matkavakuutus on reissumiehen paras kaveri

Turun Sanomat 21.9.2011

Sairaalahoitoa vaativa korkea kuume, paha vatsatauti tai liikenneonnettomuus saattavat sekoittaa lomalaisen matkabudjetin. Joka vuosi usean suomalaisen matka päättyy sairastumiseen, onnettomuuteen tai pahimmillaan jopa kuolemantapaukseen. Paha vatsatauti tai bakteeritulehdus voi pilata loman, mutta reissussa sairastuminen voi käydä myös erittäin kalliiksi.

Vakuutusyhtiö Ifin teettämän tutkimuksen mukaan esimerkiksi sairaalahoito Yhdysvalloissa maksaa 1200–3000 euroa yöltä ja ambulanssikuljetus lentokoneella Aasiasta Suomeen helposti 80 000 euroa.

– Ilman vakuutusta matkustaminen on aivan liian yleistä, etenkin nuorten kohdalla. Seuraukset voivat käydä kalliiksi, kertoo ulkoministeriön ulkoasiainsihteeri Seppo Taurèn.

Ulkoministeriö suosittelee matkavakuutuksen ottamista jokaiselle matkalle. Vakavissa sairastumisissa tai onnettomuuksissa Suomen suurlähetystö auttaa esimerkiksi tulkin hankinnassa, viranomaisten kanssa asioimisessa ja tarvittaessa ottaa yhteyttä omaisiin, mutta kaikki kustannukset jäävät aina matkustajan vastuulle.

Ulkoministeriö korostaa, että hätätapaukset voivat olla vaikeita niin henkisesti kuin taloudellisestikin, jos vakuutusta ei ole. Sairastunut matkaaja tai hänen sukulaisensa saattavat joutua ottamaan suuria lainoja maksaakseen kalliit hoitokulut tai kattaakseen kyydityksen takaisin Suomeen.

EU-maissa matkustaessa sairaalahoitoa saa eurooppalaista sairaanhoitokorttia vastaan. Kortti ei kuitenkaan käy yksityisissä sairaaloissa. Mahataudin hoito yksityisessä sairaalassa Espanjassa voi maksaa yli tuhat euroa, ja flunssan takia vastaanotolla käyntikin pari sataa.

– Sairaanhoitokortti ei myöskään korvaa kotiuttamisesta aiheutuvia kuluja, Taurèn korostaa.

Tarkista sopimuksesi

Vakuutusyhtiöt tarjoavat useita erilaisia matkavakuutuksia ja asiakkaan on yleensä helppo räätälöidä itselleen sopiva paketti. Vakuutuksen sisältö kannattaa lukea tarkkaan, jotta tietää, mitä se kattaa: onko sairaalahoidossa aikarajaa tai sisältääkö vakuutus omavastuuta.

– Useilla suomalaisilla on turvanaan ammattijärjestön jäsenilleen ottama matkavakuutus, huomauttaa Katja Kainulainen If-vakuutusyhtiöstä.

– Myös luottokortit sisältävät usein matkavakuutuksen, mutta sen kattavuus kannattaa tarkistaa ennen matkaa. Usein se on riittämätön.

Saatavilla on joko määräaikainen tai jatkuva matkavakuutus. Usein matkustavalle jatkuva vakuutus on hyvä vaihtoehto. Vakuutus saattaa kattaa myös kotimaan matkoja. Tällöin kannattaa vakuutusehdoista tarkistaa, minkä kilometrimäärän jälkeen kotoa poistuttaessa vakuutus astuu voimaan.

Yleisimpiä tapauksia lomamatkalla ovat vatsataudit, flunssat, korvatulehdukset ja pienet onnettomuudet. Matkakohteesta riippuen vaarana voi kuitenkin olla vakavampikin tauti kuten malaria. Viime vuonna Suomen edustustojen tietoon tuli myös 311 kuolemantapausta.

Tarkkana suosikkilomakohteissa

Suomalaiset tekevät noin 6,5 miljoonaa lomamatkaa vuosittain. Suosituimmat kohteet ovat Välimeren maat sekä Thaimaa.

– Kuuman ilmaston ja auringon aiheuttamat tilanteet, esimerkiksi nestehukka tai ihon palaminen, saattavat vaatia lääkärin hoitoa. Samoin pienet loukkaantumiset ja vatsataudit voivat vaatia tarkistuksen, kertoo Suomen Thaimaan konsuli Pirjo Leino .

Suomen Thaimaan suurlähetystö muistuttaa, että vaikka varsinaisesti pakollisia rokotuksia Thaimaahan ei ole, jäykkäkouristus- ja poliorokotusten on syytä olla voimassa. Lisäksi Thaimaassa on hepatiitin, keltakuumeen, lavantaudin ja malarian tartuntavaara.

Thaimaassa yleisten ja yksityisten sairaaloiden taso vaihtelee paljon. Suurista kaupungeista löytyy tasokasta hoitoa, kun taas maaseudulla tarjonta on vaatimatonta.

– Turistikohteiden hotelleilla on yleensä lääkäri, jonka puoleen kääntymällä saa nopeasti apua. Heillä on myös hyvät tiedot paikallisista sairaaloista, Leino neuvoo.

Tavanomainen varovaisuus ja terve maalaisjärki ovat suurlähetystön neuvot matkan varalle. Ja ehdottomasti matkavakuutus.

Talvea odotellessa…

MTV3, 15.9.2011

Kesämökki kannattaa lomakauden päätteeksi valmistella huolellisesti talviteloille. Asukkaiden poissa ollessa murto-, varkaus- ja monet muut vahinkoriskit lisääntyvät. Samalla on hyvä selvittää omaisuuden vakuutusturva.

Palo-, sähkö-, kaasulaite- ja erilaiset vuotoriskit uhkaavat kodin tapaan myös kesämökkiä.

Syysmyrskyihin ja lumentuloon kannattaa varautua: tarkista kevyiden huvirakennelmien, ikkunaluukkujen ja piipun suojaus. Myös pihan puuston kuntoa kannattaa tarkkailla.

Syysmyrskyn sattuessa käy tarkistamassa tai pyydä lähiasukasta tarkistamaan mökin tilanne.

Aloita lämmitys varoen

Kun kesämökin tulisija on ollut pitkään kylmillään, puulämmitteisessä rakennuksessa lämmitys on aloitettava maltillisesti. Kesän jälkeen mökki viilenee jo muutamassa päivässä.

– Kylmien hormien takia pesä kannattaa sytyttää pienellä tulella tai hormia voi yrittää esilämmittää varovaisesti. Heti täysillä pesällisillä poltettaessa lämpötilaero puskee sisätiloihin runsaasti savua ja nokea. Myös tulisija ja hormit voivat vaurioitua liian äkillisestä lämpötilanmuutoksesta, vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitosta kertoo.

– Tulisijat ja hormit, joita käytetään säännöllisesti, pitää myös nuohota määrävälein. Lähes joka kymmenes vapaa-ajan asunnon tulipalo aiheutuu tulisijoista tai savuhormeista, muistuttaa Pekurinen.

Rakennuksen omistaja tai haltija vastaa siitä, että nuohous hoidetaan määräysten mukaisesti. Yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.

Palovaroitin on pakollinen turvalaite kaikissa rakennuksissa, joissa yövytään. Palovaroittimen kunto tarkistetaan käyttöohjeen mukaisesti, yleensä kerran kuussa testinappia painamalla. Häkä- ja kaasuvaroitin sekä alkusammutusvälineet tuovat lisäturvallisuutta, etenkin jos mökillä käynnit ovat harvassa.

Arvoesineet pois mökiltä

Älä jätä mitään arvokasta mökille talven ajaksi. Vie varkaita kiinnostava omaisuus talveksi pois. Kylmä ilma ja kosteus vaurioittavat esimerkiksi televisiota ja muita herkkiä sähkölaitteita. Jääkaappia ja pakastinta ei kannata jättää päälle talven ajaksi, koska ne eivät päällä ollessaan kestä mahdollisesti pakkaslukemiin laskevaa mökin sisälämpötilaa.

– Valokuvaa kaiken varalta mökkisi esineistöä. Murron sattuessa kuvat auttavat poliisia, ja niiden avulla saa myös helpommin korvauksia vakuutusyhtiöiltä. Kannattaa ottaa myös paljon yleiskuvia, joissa näkyy sisustukseen kuuluvia esineitä, vinkkaa turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen Finanssialan Keskusliitosta.

Perusohjeita noudattamalla voit vähentää varkauksia huomattavasti, sillä suuri osa mökkimurroista on ilkivaltaa. Lukitse ovet ja ikkunat, äläkä unohda kellarin ja varaston ovia. Lisäturvaa tuovat lukittavat ikkunaluukut.

– Mökki on hyvä jättää tilaan, joka kiinnostaa varkaita mahdollisimman vähän. Ammattirikolliset tarkkailevat suunniteltua kohdetta usein etukäteen, joten kaikki vähänkin arvokas omaisuus on syytä siirtää lukkojen taakse. Yksi varas tai -liiga saattaa tehdä lyhyessä ajassa jopa kymmeniä murtoja pienellä alueella, sanoo Aku Pänkäläinen.

Viime vuonna koti- ja maatilavakuutuksista korvattiin noin 1 500 vapaa-ajan asuntoihin tehtyä murtoa ja varkautta yhteensä noin kahdella miljoonalla eurolla.

Vene ja perämoottori suojattava myös

Lukitse talviteloille jätetty vene huolellisesti tukevaan puuhun tai kiinteään tankoon ja siirrä perämoottori talveksi pois. Vene on peitettävä huolellisesti, mutta välttääksesi homeen ja ummehtumisen, jätä peitteisiin riittävä tuuletus. Nosta vene riittävän tukeville pukeille, sillä pelkästään maaperän varassa sitä ei tule säilyttää.

Ota sekä veneen että moottorin tunnistetiedot talteen. Tiedoista on hyötyä mahdollista varkaustapausta selvitettäessä.

Jos vene on vesillä myöhäiseen syksyyn, huolehdi kiinnityksestä tarkoin. Turvallisuusmääräykset venevakuutuksessa edellyttävät tarpeellista valvontaa, huolellista talvisäilytystä sekä oikeaa kiinnitystä. Syysmyrskyt kolhivat huolimattomasti sidottuja veneitä. Myrskyvahinkoja korvataan venevakuutuksista muutamia satoja tapauksia vuosittain.

Finanssialan keskusliitto/ MTV3

Kaksi kuukautta tulipalokiireitä

Perustin kaksi kuukautta sitten toisen blogin. Sen nimeksi tuli Antaa palaa… (antaapalaa.wordpress.com) Keräsin sinne kahden kuukauden ajan (8.6. – 7.8.2011) uutisia tulipaloista suomessa. Juttuja kertyi 330 kappaletta. Jutut on kopioitu suomalaisen median tulipaloja käsittelevistä artikkeleista. Voi olla, että jotain on päässyt livahtamaan ohi, mutta uskoisin blogin sisältävän kaikki julkaistut palouutiset mainitulta ajanjaksolta.

Salamat sytyttelivät ja tuhopolttojakin oli aika paljon. Monesti palo oli päässyt alkamaan huolimattomuudesta tai unohtamisesta. Aina ne kuitenkin yllättivät palon kohteeksi joutuneet. Muutama ripeä onnistui sammuttamaan palon alun ominpäin.

Tuntuu ainakin jälkikäteen, että useimpien paloutisten lopussa todettiin, että”poliisi tutkii palon syttymissyytä”.

 ”Ei meillä näköjään ennenkään ole palanut!

Tulipalo on aina suurimmat vahingot aiheuttava vahinkotapahtuma, joka voi sattua kohdalle. Sitä varten kannattaa varautua ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja valmistautumalla tositilanteeseen, vaikka paloa ei koskaan sitten tulisikaan. Vakuutus ei koskaan korvaa kaikkia tulipalon aiheuttamia vahinkoja, oli se sitten minkälainen tahansa.